Jaunumi Autoceļi Satiksme
Ceļš pavasarī

Otrdien, 19. martā, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos Ministru kabineta noteikumus “Eiropas transporta tīkla projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanas un uzraudzības kārtība”, kas izstrādāti ar mērķi nodrošināt Direktīvas Nr. 2021/1187 prasību pārņemšanu.

Direktīvā Nr. 2021/1187 noteikto prasību pārņemšana nepieciešama, lai nodrošinātu TEN-T projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanu un uzraudzību.

Izstrādātais normatīvais regulējums nosaka, ka prasības tiek attiecinātas uz noteiktiem projektiem pārrobežu savienojumu posmos TEN-T pamattīkla koridorā “Ziemeļjūra – Baltijas jūra” un citiem koridora projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 300 milj. eiro.

Tāpat noteikumi nosaka SM, kā izraudzītās iestādes, funkcijas un pienākumus, kā arī nosaka atļauju piešķiršanas procedūras organizēšanas kārtību, tostarp prasības, kas attiecas uz pārrobežu Eiropas transporta tīkla projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanu.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv