Specifiskā atbalsta mērķa 4.5.1. "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" pasākuma 4.5.1.2. "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrstruktūru" (autobusi) īstenošana - iespējas pašvaldībām: informācija un projektu piemēri

2016.gada 10.jūnijā

2016.gada 10.jūnijā Satiksmes ministrija organizēja informatīvu semināru finansējuma saņēmējiem par pasākuma"Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infratsruktūru (autousi)" ietvaros pieejamo Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un iespējām tam pieteikties.

Semināra laikā Satiksmes ministrijas un Eiropas Komisijas (JASPERS) eksperti iepazīstināja klātesošos ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pasākuma ietvaros atbalstāmajām darbībām, Eiropas labās prakses piemēriem u.c. būtisku informāciju. Savukārt atjaunojamo un alternatīvo energoresursu asociāciju pārstāvji un nozares eksperti sniegs informāciju par esošo situāciju nozarē, attīstības tendencēm, tehniskajiem risinājumiem, finanšu aspektiem un attiecīgās tehnoloģijas priekšrocībām.

Uz semināru tika aicināti pārstāvji no nacionālās nozīmes attīstības centrupašvaldībām, kurās nav tramvaju infrastruktūras-Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes, Ventspils un Valmieras.

Seminārā demonstrētās prezentācijas:

Apkopojums par pasākumu "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru
(Satiksmes ministrija)

Environmentally friendly public transport (buses). Best prctice projects in Europe
(JASPERS)

Biodīzeļdegviela - videi draudzīga degviela sabiedriskajā transportā
(SIA "Bio-Venta", Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija)

Ūdeņraža izmantošanas iespējas sabiedriskajā transportā
(Latvijas ūdeņraža asociācija)

CNG izmantošana transporta infrastruktūrā
(AS "Latvijas Gāze")

Biogāzes ražošana Latvijā. Biometāna iegūšanas un izmantošanas iespējas
(Latvijas Biogāzes asociācija)

Elektriskie autobusi - perspektīva
(Latvijas Autoinženieru asociācija)

Diesel bus fleet modification into electro powered
(SIA "Drive ECO")

123