1.sept lv

Spēkā no 2021. gada 16. jūnija (papildināts 1.septembrī)

VAKCINĒTAS PERSONAS 

Kad persona tiek atzīta par vakcinētu? 

Persona tiek atzīta par vakcinētu 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām. 

Kādiem dokumentiem jābūt pret Covid-19 vakcinētai personai, ja tā vēlas ieceļot Latvijā? 

Vakcinētai personai jābūt sadarbspējīgam Covid-19 sertifikātam vai Apvienotajā Karalistē, Izraēlā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē izsniegtam Covid-19 sertifikātam un aizpildītam elektroniskajam apliecinājumam vietnē Covidpass.lv. Atkarībā no izceļošanas valsts, var būt nepieciešams veikt arī Covid-19 testu. 

Kādos gadījumos pret Covid-19 vakcinētai personai nepieciešams veikt Covid-19 testu? 

Vakcinētiem ceļotājiem testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā jāveic:

 • ierodoties no trešajām valstīm, kur ir augsta saslimstība (saslimstības rādītājs ir lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu periodā) un persona nevar uzrādīt Eiropas Savienībā (ES) atzītu digitālo Covid-19 sertifikātu VAI 
 • ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm, kuru saraksts publicēts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē.  

Vai pret Covid-19 vakcinētām personām jāievēro pašizolācija? 

Vakcinētas personas, kurām ir  sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts vai Apvienotajā Karalistē, Izraēlā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē izsniegts Covid-19 sertifikāts, var neievērot pašizolāciju, izņemot gadījumus, ja ceļotājs ieradies no īpaši augsta riska valstīm, kurās atklāts bažas raisošs vīrusa variants. Šo valstu saraksts ir publicēts SPKC tīmekļa vietnē.

Vai pret Covid-19 vakcinētām personām nepieciešams būtisks iemesls iebraukšanai Latvijā? 

Būtisks iemesls ieceļošanai Latvijā ir jānorāda tiem, kas ieceļo no īpaši augsta riska valstīm, kurās atklāts bažas raisošs vīrusa variants.

Kur ārpus Eiropas Savienības valsts vakcinējies Latvijas valstspiederīgais var iegūt ES derīgu sertifikātu ieceļošanai Latvijā?

Nacionālā veselības dienesta mājas lapā ir informācija par ES atzīta sertifikāta iegūšanu:  https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid-19-sertifikats

Sertifikātu piemēri pieejami Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Vai persona, kura vakcinējusies ārpus ES, var ieceļot Latvijā ar trešajā valstī izdotu vakcinācijas apliecinājums? Vai tas tiks atzīts Latvijā?

Latvijas valsts piederīgajiem, kuri vakcinējušies ārpus ES ar ES atzītu vakcīnu, šis jautājums jārisina, vēršoties Nacionālajā veselības dienestā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/arzemes-veikta-vakcinacijas-fakta-ievades-nosacijumi-e-veseliba

Trešo valstu valstpiederīgajiem, kas vakcinējušies ārpus ES, sertifikāts netiks atzīts Latvijā, kamēr ES nav vienojusi ar trešajām valstīm par sertifikātu atzīšanu. Izņēmums ir Apvienotā Karaliste, Izraēlā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē izsniegti Covid-19 sertifikāti, tie tiek atzīti Latvijā.

Kur es varu uzzināt vairāk par ES digitālo Covid-19 sertifikātu/sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu?

Vairāk var uzzināt Eiropadomes mājaslapā.

Esmu vakcinējies Apvienotajā Karalistē. Kādi nosacījumi man jāņem vērā?

Vakcinācijas apliecināšanai der Apvienotajā Karalistē izdots vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājums. Ieceļojot Latvijā, tas jāuzrāda papīra formātā. 

No 1. jūlija sāk darboties ES Zaļais sertifikāts. Vai kas mainās?

Nē, līdzšinējā kārtība turpinās. Latvijas dati atrodas Eiropas Savienības vienotajā datu bāzē, līdz ar to Latvijā izdots sertifikāts darbojas arī kā ES Zaļais sertifikāts. Iekāpjot lidmašīnā, jāuzrāda elektronisks vai drukāts sertifikāts, bet tiem, kuri nav ne vakcinēti, ne pārslimojuši - negatīvs Covid-19 tests.

 

PĀRSLIMOJUŠAS PERSONAS 

Kad persona tiek atzīta par Covid-19 pārslimojušu? Cik ilgi persona skaitās Covid-19 pārslimojusi? 

Persona tiek atzīta par Covid-19 pārslimojušu, ja pārslimošanas faktu var pierādīt ar medicīniskiem dokumentiem, piemēram, ārsta izziņu, vai pārslimošanas faktu apliecina Covid-19 digitālais sertifikāts, ko var lejupielādēt www.covid19sertifikats.lv. Persona tiek uzskatīta par Covid-19 pārslimojušu, ja ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 180 dienas kopš saslimšanas. 

Kādiem dokumentiem jābūt Covid-19 pārslimojušai personai, lai ieceļotu Latvijā? 

Pārslimojušai personai jābūt sadarbspējīgam Covid-19 sertifikātam vai Apvienotajā Karalistē, Izraēlā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē izsniegtam Covid-19 sertifikātam un aizpildītam elektroniskajam apliecinājumam vietnē Covidpass.lv. Atkarībā no izceļošanas valsts, var būt nepieciešams veikt arī Covid-19 testu. 

Kādos gadījumos Covid-19 pārslimojušai personai nepieciešams veikt Covid-19 testu? 

Pārslimojušām personām testu pirms un pēc iebraukšanas Latvijā jāveic, ierodoties Latvijā no īpaši augsta riska valstīm, kuru saraksts publicēts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē.  

Vai Covid-19 pārslimojušām personām nepieciešams ievērot pašizolāciju? 

Pārslimojušas personas, kurām ir  sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts vai Apvienotajā Karalistē, Izraēlā, ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē izsniegts Covid-19 sertifikāts, var neievērot pašizolāciju, izņemot gadījumus, ja ceļotājs ieradies no īpaši augsta riska valstīm, kurās atklāts bažas raisošs vīrusa variants. Šo valstu saraksts ir publicēts SPKC tīmekļa vietnē.

Vai Covid-19 pārslimojušām personām nepieciešams būtisks iemesls iebraukšanai Latvijā? 

Būtisks iemesls ieceļošanai Latvijā ir jānorāda tiem, kas ieceļo īpaši augsta riska valstīm, kurās atklāts bažas raisošs vīrusa variants.

 

PĀRĒJIE 

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, jāveic tests pirms iebraukšanas Latvijā? 

Personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas, Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā jāveic jebkurā gadījumā.

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, nepieciešams veikt atkārtotu Covid-19 testu pēc iebraukšanas Latvijā? 

Atkārtotu testu uz vietas Latvijā jāveic ikvienai personai, kura ieceļo no valsts, kur ir īpaši augsts Covid-19 izplatības risks. Šādiem ceļotājiem ir arī jāievēro pašizolācija. 

 • Atkārtots tests Latvijā jāveic personām, kas ieceļo no augsta riska trešajām valstīm.
 • Testu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieceļošanas jāveic tuvākajā testēšanas punktā. Atkārtoto testu veicot E.Gulbja laboratorijā lidostā “Rīga” vai tuvākajā pieejamajā testēšanās punktā, ieceļojot pa sauszemi, rezultātu var sagaidīt mājās, uzturēšanās vietā vai kādā no LIAA sarakstā norādītajām viesnīcām, ievērojot pašizolāciju.

Kādiem dokumentiem jābūt personai, kura nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi Covid-19, ja tā vēlas ieceļot Latvijā? 

Personai, kura nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi Covid-19, nepieciešams uzrādīt negatīvu PĶR (PCR) Covid-19 vai antigēnu testa rezultātu. Šajā gadījumā bez testa nevar iekāpt pārvadātāja transportlīdzeklī. 

Kad personām, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, nepieciešams ievērot pašizolāciju? 

Personām, kuras nav vakcinētas un nav pārslimojušas Covid-19, atgriežoties no valstīm, kur ir augsts saslimstības risks (saslimstības rādītājs ir lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu periodā), vai īpaši augsta riska valstīm saskaņā ar SPKC tīmekļvietnē publicēto informāciju, ir jāievēro pašizolācija. 

Kad personas, kuras nav ne vakcinētas, ne pārslimojušas Covid-19, var neievērot pašizolāciju? 

Personas, kuras nav vakcinētas un nav pārslimojušas Covid-19, var neievērot pašizolāciju, ja ierodas no zema riska ES, EEZ un trešajām valstīm , Šveices un Apvienotās Karalistes. Valstī ir zems saslimšanas risks, ja izplatības rādītājs ir zemāks par 75 gadījumiem un 100 000 iedzīvotāju 14 dienu periodā vai valsts atrodas Eiropas Padomes rekomendāciju sarakstā. Valstu saraksts atrodams SPKC tīmekļvietnē.

Vai nevakcinētai un Covid-19 nepārslimojušai personai aizvien iebraukšanai Latvijā nepieciešams būtisks iemesls? 

Ierodoties no zema riska trešajām valstīm, ES, EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes, ceļojuma mērķis netiek ierobežots. Iebraukšanai Latvijā nepieciešams būtisks iemesls tad, ja nevakcinēta un Covid-19 nepārslimojusi persona ieceļo: 

 • no augsta riska valsts ārpus ES, EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes (saslimstības rādītājs ir lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu periodā) VAI 
 • īpaši augsta riska valstīm saskaņā ar SPKC tīmekļvietnē publicēto informāciju

 

ATTIECAS UZ VISIEM 

Visiem ceļotājiem  - gan vakcinētajiem, gan pārslimojušajiem, gan citiem - pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē Covidpass.lv. Izņēmums ir kruīza kuģa pasažieri, par kuriem visa informācija ir apkopota Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

Kas tiek uzskatīts par būtisku iemeslu ieceļošanai Latvijā? 

Neatliekams un būtisks iemesls ieceļošanai Latvijā ir darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm. 

Kāds Covid-19 tests nepieciešams pirms iebraukšanas Latvijā? 

 • Pirms iebraukšanas Latvijā jāveic polimerāzes ķēdes reakcijas tests (PĶR) (Polymerase chain reaction (PCR) test), kas nedrīkst būt vecāks par 72 stundām no testa veikšanas brīža līdz iekāpšanai starptautiskā pasažieru pārvadātāja transportlīdzeklī vai, ja ceļo ar privāto transportlīdzekli, tad līdz Latvijas robežas šķērsošanai. 
 • Tāpat pieļaujams veikt Covid-19 antigēnu testu. Tas nedrīkst būt vecāks par 48 stundām. 

Kādā valodā jābūt testa rezultāta apliecinājumam? 

Testa rezultāta apliecinājumam ir jābūt  angļu vai izceļošanas valsts valodā.  

Vai varu uzrādīt apliecinājumu, kas atnācis īsziņas formātā? 

Testa rezultātu var uzrādīt papīra formātā vai elektroniski (viedierīcē). 

Ja cilvēkam ir pozitīvs Covid-19 tests, vai viņš tiks ielaists Latvijā, lai dotos uz mājām? 

Latvijā ar privāto autotransportu varēs atgriezties Latvijas valstspiederīgie un ES pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļaujām, kam Covid-19 tests ir pozitīvs. Šīm personām obligāti jāievēro valstī noteiktie drošības un pašizolācijas pasākumi. 

Vai var saīsināt pašizolācijas laiku?

Saīsināt pašizolāciju var, ja veic atkārtotu testu 7.dienā un testa rezultāts ir negatīvs.

Uz ko attiecas izņēmumi saistībā ar iebraukšanu Latvijā, vakcināciju un pārslimošanu? 

Izņēmumi attiecas uz: 

 • bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;  
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem arī tad, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās. Profesionālie kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam; 
 • jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā; 
 • gaisa kuģu pasažieriem, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;
 • Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām; 
 • Delegācijām, diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, diplomātiskajiem kurjeriem;
 • citiem izņēmuma gadījumiem, kas noteiki MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Vai bērniem pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams veikt testu?

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams veikt testu pirms iebraukšanas Latvijā. 

Vai bērniem pēc iebraukšanas Latvijā jāievēro pašizolācija?

Bērniem līdz 12 gadu vecumam atļauts ceļot kopā ar saviem pavadoņiem, piemērojot tādus pašus atvieglojumus kā pavadoņiem. Šajos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu, taču nav jāuzturas savā dzīvesvietā.