Investīciju mērķis

Īstenojot SAM, tiks uzlabots drošības līmenis ostās, un novērsti vājo punktu radītie ierobežojumi TEN-T transporta infrastruktūras darbībā.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

Lai uzlabotu drošības līmeni ostās un novērstu vājo punktu radītos ierobežojumus TEN-T transporta infrastruktūras darbībā, plānots veikt molu un viļņlaužu rekonstrukciju, infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecību, autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras.

Projekta īstenotājs

Lielo ostu pārvaldes (Rīgas, Ventspils, Liepājas).

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

17.03.2016. (Rakstiskā procedūra).

Projekta vērtēšanas kritēriji 17.03.2016.

SAM īstenošanas noteikumi

24.05.2016. MK

Anotācija

MK Noteikumi

Paziņojums medijiem

Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Statuss: atlase noslēgusies, notiek projektu īstenošana.