Jaunumi

Lai veicinātu Eiropas transporta tīkla mobilitāti un kuģošanas drošību Latvijas lielajās ostās, 2014.-2020.gada plānošanas periodā lielo ostu publiskās koplietošanas infrastruktūras uzlabošanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) būs pieejami 74.11 miljoni eiro.

 

To paredz Satiksmes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi", ko otrdien, 24.maijā, apstiprināja valdība.

Kopējais finansējums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) īstenošanai ir 87.19 miljoni eiro, no kuriem 74.11 ir KF finansējums, savukārt 13.08 miljoni eiro – nacionālais finansējums, ko nodrošinās projektu īstenotāji. Maksimālais plānotais KF finansējums vienam projekta iesniedzējam ir 24.7 miljoni eiro.

SAM tiks īstenots ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, kur projektu iesniedzēji būs Latvijas lielo ostu pārvaldes (Rīgas Brīvostas pārvalde, Ventspils Brīvostas pārvalde, Liepājas Speciālā ekonomiskā zonas pārvalde).

SAM ietvaros atbalstāmās darbības ir molu, viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu, kas nav iznomātas vai plānotas iznomāšanai komercdarbībai, pārbūve un atjaunošana, lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība, autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība, ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu saistīto iekārtu iegāde un infrastruktūras būvniecība.

Projektu īstenošanu paredzēts uzsākt 2016.gada III ceturksnī. Projektu īstenošana tiek plānota līdz 2022.gadam. Savukārt projektu īstenošanas maksimālais termiņš ir 2023. gada 31.decembris.

Projektu iesniegumu atlasi organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas izstrādās projektu iesniegumu atlases nolikumu, veiks projektu vērtēšanu un slēgs vienošanos ar projektu iesniedzējiem par projektu īstenošanu.


SM Komunikācijas nodaļa
Tālr.:67028274
komunikacijas@sam.gov.lv