Aktivitātes mērķis Droša, efektīva, augošam pārvadājumu apjomam atbilstoša gaisa transporta infrastruktūra.
Projektu vērtēšanas kritēriji LVENG (apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejas 15.10.2009. sēdē)
MK noteikumi

15.12.2009. MK noteikumi Nr. 1476 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"” (šeit)

Sludinājums/uzaicinājums Uzaicinājums Ventspilijuzaicinājums Liepājai
Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Vērtēšanas metodika darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.4.aktivitātes „Lidostu infrastruktūras attīstība” projektu iesniegumiem (metodika (šeit))
Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodika (šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas grafiks Projektu iesniegumu vērtēšanas grafiks 2. atlases kārtai
Apstiprinātie projekti

Apstiprināto projektu saraksts - 1. atlases kārta (šeit)
Apstiprināto projektu saraksts - 2.atlases kārta (šeit)

Kontaktinformācija Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja Olga Stoļarova, tālrunis: 67028241, e-pasts: Olga.Stolarova@sam.gov.lv