Aktivitātes mērķis

Nodrošināt iedzīvotājiem, komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm un citiem lietotājiem visā valsts teritorijā ērtu, ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai informācijai, publiskās pārvaldes un komercpakalpojumiem, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru platjoslu tīkla attīstībai visā valsts teritorijā, sniedzot atbalstu pakalpojuma sniedzēja veiktajām investīcijām.

Projektu vērtēšanas kritēriji

(apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejas 16.06.2011. sēdē) LVENG

MK noteikumi

24.01.2012. MK noteikumi Nr. 79 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"” (šeit)

Sludinājums/uzaicinājums Šeit
Semināri -
Projekta iesnieguma aizpildīšanas vadlīnijas -
Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” projekta iesnieguma vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas metodika un pielikums (šeit) un pielikumi (šeit)
Projektu iesniegumu vērtēšanas grafiks Šeit
Apstiprinātie projekti

Šeit

Jautājumi un atbildes -
Kontaktinformācija Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja Olga Stoļarova, tālrunis: 67028241, e-pasts: Olga.Stolarova@sam.gov.lv