CSDP darba kārtība

  1. Ceļu satiksmes drošības padomes sastāvs
  2. Informācija par esošo ceļu satiksmes drošības stāvokli (šeit)
  3. Informācija par veiktajiem pasākumiem ceļu satiksmes drošības jomā (šeit)
  4. Par atļautā braukšanas ātruma diversificēšanu atkarībā no ceļa stāvokļa, seguma un infrastruktūras (1.prezentācija un 2.prezentācija)
  5. Par velosipēdu vadītājiem, t.sk. par bērnu apmācību un eksāmenu ieviešanu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai, pabeidzot 4.klasi (1.prezentācija un 2.prezentācija)
  6. Dažādi