Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

tīmekļvietni - http://www.sam.gov.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī ?

Satiksmes ministrija pilnīgi atbilst noteikumiem Nr. 445

Šī pēdējo reizi tika izvērtēta 2022. gada 20. decembrī. Izvērtēšanu veica Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Gaile.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Satiksmes ministrijas rakstot: komunikacijas@sam.gov.lv 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: komunikacijas@sam.gov.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga Komunikācijas nodaļa.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 30. decembrī  un atkārtoti pārskatīts 2022. gada 20. decembrī.

Šo paziņojumu apstiprināja: Ligita Austrupe, Satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietniece .