Datums 19. oktobris
Laiks10.00–12.00
Vieta Satiksmes ministrija

No 2020. gada 7. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim neklātienes formā tiek organizēta sabiedriskā apspriešana Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātā Vides pārskata projektiem.

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespējas līdzdarboties:

  • iesniedzot rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, tos nosūtīt līdz 2020. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.
  • piedaloties neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10.00. Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2020.gada 15.oktobrim, informāciju par dalībniekiem nosūtot uz kitija.eglite@sam.gov.lv. Pieteiktie dalībnieki e-pastos saņems uzaicinājumu/saiti uz sanāksmes tiešraidi. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, arī izmantojot sanāksmes dienā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv un sociālo tīklu profilos publicēto saiti.

Papildu informācija:

Satiksmes ministrijas
Attīstības un finanšu plānošanas departamenta
vecākā referente
Kitija Eglīte
tel.nr. 670282030
kitija.eglite@sam.gov.lv

Datums 19. oktobris
Laiks10.00–12.00
Vieta Satiksmes ministrija