Jaunumi Sabiedriskais transports
autobusa salons

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs šodien, 2. februārī, tikās ar Konkurences padomi (KP), Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Autotransporta direkciju (ATD), lai pārrunātu iespējas, kā tiesiskā veidā lauzt jau esošos līgumus ar pārvadātājiem, kas iesaistīti pasažieru pārvadājumu kartelī. Tāpat īpašs uzsvars tika likts uz to, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību līgumu laušanas gadījumā.

Tikšanās laikā tika pieņemts lēmums aktualizēt Publisko iepirkumu vadlīnijas, aicinot pasūtītājus jau līgumos iekļaut potenciālos riskus, lai aizliegtas vienošanās gadījumā tos būtu iespējams lauzt. Tāpat ATD uzņēmās veikt pārvadātāju aptauju, noskaidrojot pārējo pārvadātāju iespējas pārņemt kartelī iesaistīto uzņēmumu tīkla daļas.

“Pēc šīs sarunas neesmu mainījis savu iepriekš pausto viedokli, ka ir nepieņemami, ka komersanti, kas negodprātīgā veidā ieguvuši tiesības pārvadāt pasažierus, to joprojām dara.  Tajā pašā laikā ir svarīgi uzklausīt visas iesaistītās puses un nodrošināties, lai līguma laušanas gadījumā neciestu iedzīvotāji. Ne mazāk svarīgi līguma laušanu ir veikt tiesiskā veidā, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka valsts zaudē tiesvedības ar kartelī iesaistītajiem pārvadātājiem, un tai ir jāmaksā sodi. Svarīgi, ka tikšanās laikā klāt bija arī Tieslietu ministrijas pārstāvji, apzinoties, cik būtiski ir šo problēmu risināt, jo aizliegtas vienošanās skar ne tikai pasažieru pārvadājumus,” norāda satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Attiecībā uz jau noslēgtiem līgumiem tiek gaidīts neatkarīgs juridisks izvērtējums, kas tiks iesniegts nākamās nedēļas laikā, lai tālāk to vērtētu starpinstitūciju līmenī, to skaitā iesaistot Tieslietu un Finanšu ministrijas.

Aļona ZANDERE

Ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos
alona.zandere [at] sam.gov.lv