skats uz Rīgu no gaisa
Foto: Unsplash

Lai Atveseļošanas fonda (AF) ietvaros īstenotu Rīgas un Pierīgas transporta sistēmas zaļināšanas reformu, Satiksmes ministrija (SM) pasūtījusi trīs pētījumus, ko veiks uzņēmumi – SIA „Ernst&Young Baltic”, „Ricardo Nederland B.V.” un SIA „ARDENIS”.

2022. gadā SM īstenoja iepirkumus par trīs pētījumu veikšanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), sagatavošanu. Pētījumu ietvaros plānots izstrādāt tehnisko specifikāciju dzelzceļa ritošā sastāva iegādei, veicot tehnisko, juridisko un vilces tehnoloģijas izpēti, kā arī sagatavot saistīto dokumentāciju bezemisiju vilcienu iepirkumam. Tāpat pētījumu ietvaros tiks veikts izmaksu un ieguvumu novērtējums ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā, lai nodrošinātu ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikumu sagatavošanu Rīgas metropoles areālam.

Tehniskās specifikācijas dokumentāciju bezemisiju vilcienu iepirkumam izstrādā Nīderlandes uzņēmums “Ricardo Nederland B.V.”, kas veic bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva piegādes tehnisko un juridisko izpēti. Lai nākotnē nodrošinātu pāreju uz videi draudzīgu dzelzceļa satiksmi, turpmāk dzelzceļa satiksmē ir paredzēts ieviest BEMU, EMU vai citu bezemisiju vilces ritošus sastāvus, kas ar laiku pilnībā aizstās esošo dīzeļdegvielas vilcienu ritošo sastāvu un ļaus organizēt ātrāku, biežāku un ilgtspējīgāku vilcienu kustību. Pētījumā par vilces tehnoloģijām tiks sniegts izvērtējums par bezemisiju vilcienu vilces tehnoloģiju alternatīvām un ar tam saistītie indikatīvie ieguldījumi ritošajā sastāvā un dzelzceļa infrastruktūrā. Pētījums sniegs uz analīzi balstītus secinājumus un rekomendācijas ilgtermiņa plānam dīzeļdegvielas vilcienu izmantošanas izbeigšanai. Šis ziņojums būs pamats nākotnē iepērkamā ritoša sastāva tehniskajām prasībām, kā arī tas dos norādes par nepieciešamiem uzlabojumiem dzelzceļa infrastruktūrā. Pētījums sniegs iespēju ieviest kompleksu maršruta tīkla reformu, attīstot vienotu multimodālu sabiedriskā transporta maršruta tīklu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, nodrošinot pārvadājumus ar bezemisiju vilcieniem.

Savukārt izmaksu un ieguvumu novērtējumu ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā un ritošajā sastāvā izstrādās SIA “Ernst&Young Baltic”. Novērtējums nepieciešams multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstībai Rīgas metropoles areālā un ir būtisks dokuments, kas vajadzīgs investīciju projektu sagatavošanai dzelzceļa ritošā sastāva - bateriju elektrovilcienu iegādei un dzelzceļa infrastruktūras - sliežu ceļu izbūvei, kontakttīklu nomaiņai un citiem ar infrastruktūru saistītiem uzlabojumiem. Šim  novērtējumam kopumā jāveicina uzlabojumi dzelzceļa pārvadājumu piedāvājumā.

Pētījumu par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna, izstrādi veiks SIA “ARDENIS”. Uzņēmums izstrādās priekšlikumus ilgtspējīgam integrētam Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānam līdz 2040. gadam. Plāns paredz īstenot multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīklu ar saskaņotu kustības sarakstu, vienotu cenas un atlaižu politiku, kā arī vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā. Veicot pētījumu, tiks meklēts risinājums, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu lielām pasažieru plūsmām un privātā autotransporta izmantošanas sa mazināšanu Rīgas metropoles areālā, piedāvājot plašākas iespējas pasažieriem plānot braucienu ar dažādiem transporta veidiem, tostarp velotransportu un citiem mikromobilitātes līdzekļiem.

AF ietvaros plānots finansēt projektus satiksmes reformas īstenošanai Rīgā un Pierīgā, kuras mērķis ir mazināt transporta radīto negatīvo ietekmi uz galvaspilsētas vides kvalitāti un veidot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus integrētus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Šim mērķim plānots Atveseļošanās fonda finansējums 295 miljonu eiro apmērā.

AF logo

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv

Satiksmes ministrijas darbība tiek līdzfinansēta no ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzekļiem.

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 6.1.7.2/22/I/001

Projekts "Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā".

ES fondu logo ansamblis