Nozares ziņas Dzelzceļš ES fondi
Latvijas Dzelzceļš

Lai samazinātu ceļā pavadāmo laiku starp gala stacijām un paaugstinātu satiksmes drošības līmeni uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, līdz 2023.gada beigām tiks realizēts projekts vilcienu kustības ātruma palielināšanai, veicot būtiskus modernizācijas darbus posmos no Lielvārdes līdz Skrīveriem un Rīga -Jelgava.

Projekta ietvaros šajās dzelzceļa līnijās kopumā tiks modernizēta dzelzceļa infrastruktūra vairāk nekā 100 kilometru garumā, aprīkojot dzelzceļa pārbrauktuves ar jaunām pārbrauktuvju signalizācijas sistēmām un automātiskajām barjerām, pārbūvējot dzelzceļa līkņu ģeometriju un elektrokontakttīklus, kā arī veicot citus darbus, lai noteiktās vietās nodrošinātu vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Šis un nākamais gads iezīmē jauna, kvalitatīvi augstāka posma sākumu dzelzceļa sliežu tīkla attīstībā un pasažieru pārvadājumu jomā Latvijā. “Latvijas dzelzceļš” pašlaik īsteno vienlaikus trīs vērienīgus dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektus – pasažieru platformu modernizāciju, nožogojumu un gājēju pāreju ierīkošanu un šo – maksimāli iespējamā vilcienu kustības ātruma palielināšanas projektu divās dzelzceļa līnijās, un visi šie projekti kopā būtiski veicinās dzelzceļa kā sabiedriskā transporta popularitāti un izmantošanu”.

Vilcienu kustības ātruma palielināšanas projekta kopējā līguma summa ir  57 938 490 eiro, no kuras 85% jeb 49 247 716,50 miljoni eiro tiks segti no Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, bet pārējie 15% - no LDz finanšu līdzekļiem. Darbu izpildes termiņš noslēgtajā līgumā ar piegādātāju apvienību “BMGS-FIMA-ALSTOM” ir 2023.gada 17.decembris.

Projekta “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai: būvniecība”  realizāciju arī ir ietekmējušas globālās norises – materiālu izmaksas un pieejamība, piegādes ķēžu izmaiņas un ar to saistītā piegāžu kavēšanās. Tādējādi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta īstenošanu noteiktajā termiņā un līdzfinansējums tiktu saglabāts, atsevišķās pozīcijās bija nepieciešams samazināt iepirkuma darbu apjomus (no jauna izbūvējamo gājēju pāreju skaits, nožogojumu apjoms, kur tas pieļaujams, arī sliežu ceļu būvdarbu apjoms), izpildāmajiem darbiem nemainot prasības un tehniskās specifikācijas, turklāt jāuzsver, ka, neskatoties uz samazinātajiem darbu apjomiem, tiks sasniegti projekta mērķi – vilcienu kustības ātruma paaugstināšana un kontakttīkla modernizācija.

Pasažieru pārvadājumu ātrums pa dzelzceļu ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē to, vai iedzīvotāji savu ikdienas gaitu veikšanai izvēlas dzelzceļu. Pēdējo gadu laikā LDz jau ir veicis infrastruktūras uzlabojumus atsevišķos dzelzceļa iecirkņos, lai palielinātu vilcienu maksimālo braukšanas ātrumu un šobrīd pasažieru vilcienu maksimālais braukšanas ātrums dzelzceļa tīklā ir 120 km/h.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Korporatīvās komunikācijas daļa

Tālr.: 67234567, 29467009

e-pasts: Agnese.Licite@ldz.lv 

www.ldz.lv