Jaunumi Rail Baltica
Rail Baltica

Šodien, 6. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja Rail Baltica projekta ceturtā un piektā finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, kas nodrošinās projekta attīstību un prioritāro aktivitāšu finansēšanu un realizāciju Latvijā. Līgumos paredzētais Eiropas Komisijas apstiprinātais CEF6 finansējums Latvijai Rail Baltica projektam ir 84 miljoni eiro, no kā 72 miljoni eiro ir ārvalstu finanšu palīdzības daļa.

Finansējums paredzēts Rail Baltica prioritāro aktivitāšu realizācijai un nodrošinās projektam stratēģiski svarīgu objektu izveidi un darbu veikšanu Latvijā. Līdz 2024. gadam plānots:

  • īstenot Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla būvniecības otro posmu,
  • īstenot Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecības pirmo posmu,
  • izstrādāt būvprojektus Salaspils multimodālajam loģistikas terminālam un infrastruktūras apkopes punktiem Skultē un Iecavā,
  • sagatavot reģionālo staciju detālplānojumus un tehniskos projektus,
  • turpināt Rail Baltica projekta būvniecībai nepieciešamo zemju atsavināšanu.

Papildus plānots veikt divus pētījumus – Salaspils multimodālā termināla darbības modelis un Rīgas Centrālās stacijas un Rail Baltica stacijas starptautiskajā lidostā “Rīga” darbības modelis.

Līdz šim Rail Baltica īstenošanā Latvijā jau ir ieguldīti 292,1 miljoni eiro, no kā ārvalstu finanšu palīdzības daļa veido 240 miljonus eiro. Pēc ceturtā un piektā finansēšanas līguma parakstīšanas kopējais finansējums Rail Baltica projekta aktivitātēm Latvijā sasniegs 376 miljonus eiro, savukārt Baltijas valstu aktivitātēm kopumā – 1,036 miljardus eiro.

Par Rail Baltica: Rail Baltica projekts ir lielākais infrastruktūras projekts Baltijas reģionā pēdējo 100 gadu laikā. Dzelzceļa līnija ir paredzēta pasažieru un kravu pārvadājumiem, tās kopējais garums 870 km, no tiem ~265 km Latvijā. Projektu paralēli ievieš Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, to 81-85% apmērā finansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un līdzfinansē Baltijas valstis. Rail Baltica: Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements – jauna, ātrgaitas, elektrificēta, ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS aprīkota div-ceļu dzelzceļa līnija no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai, kas tālāk tiek savienota ar modernizētu, Rail Baltica tehniskajām prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju līdz Varšavai, tādejādi nodrošinot savienojumus ar lielākajām Eiropas ostām – Hamburgu, Roterdamu un Antverpeni.

Sīkāk: https://www.sam.gov.lv/lv/projekts/rail-baltica 

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv