Jaunumi Satiksme Rail Baltica
RB

Šodien, 19. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja līdzfinansējuma nodrošināšanu Satiksmes ministrijas (SM) virzītajiem pieciem projektu pieteikumiem iesniegšanai trešajā Militārās mobilitātes projektu pieteikumu atlases uzsaukumā finansējumam no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI). Pieteikumi tiks iesniegti Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā (CINEA) līdz 2023. gada 21. septembrim.

Ja CINEA apstiprinās projektos plānotās aktivitātes, Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, nacionālais līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. Militārās mobilitātes atbalsta intensitāte sastāda līdz 50%. Iesniegtie projekti CINEA tiks izvērtēti līdz 2024. gada janvārim, un finansēšanas līguma parakstīšana plānota ne vēlāk kā 2024. gada jūlijā.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu kopējās projektu indikatīvās izmaksas ir 154,605 milj. eiro apmērā, kur indikatīvais EISI līdzfinansējums 50% no projektu kopējām izmaksām sastāda 77,302 milj. eiro. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums projektiem ir 77,302 milj. eiro.

Divus projektus plāno iesniegt VAS “Latvijas dzelzceļš”, divus VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, savukārt Limbažu novada pašvaldība plāno iesniegt projektu “Tilta pār Salacu rekonstrukcija”.

Kā ziņots iepriekš, 12. septembrī Ministru kabinets atbalstīja “Rail Baltica” projekta pieteikumu Militārās mobilitātes uzsaukumam ar kopējām indikatīvām izmaksām 191,07 milj. eiro apmērā.

Militārās mobilitātes finansējums ir jauns atbalsta veids dalībvalstīm, lai attīstītu transporta infrastruktūru, kas vienlaikus kalpotu gan civilām, gan militārām vajadzībām. Laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam EISI Militārās mobilitātes finansējumam atvēlēti 1,737 miljardi eiro, kas tiek sadalīti vairākos uzsaukumos. Trešajā uzsaukumā pieejamais finansējums transporta infrastruktūras projektiem divējāda lietojuma vajadzībām – 793 milj. eiro.  Militārās mobilitātes finansējuma uzraudzību veic Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv