Jaunumi Aviācija
Lidmašīna_LV

18. jūnijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātās izmaiņas likumā “Par aviāciju”. Grozījumi likumā tiek veikti, lai nodrošinātu Latvijā reģistrētiem gaisa pārvadātājiem piekļuvi lidojumiem ASV gaisa pārvadājumu tirgū, lai konkrētāk definētu pilnvaras institūcijām, kas saistītas ar valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka attīstību, kā arī lai paplašinātu aviācijas nozares institūciju kompetenci.

Ar grozījumiem likumā “Par aviāciju” tiks piešķirtas pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka īpašniekam uz nekustamajiem īpašumiem MK noteiktajās valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka un tā attīstībai nepieciešamās teritorijas robežās. Grozījumi paredz noteikt  kārtību, kādā valsts vai kapitālsabiedrība un pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā, kā arī lidlauka attīstībai nepieciešamajās teritorijās.

Izmaiņas likumā paredz arī vairāku aviācijas nozaru institūciju kompetences paplašināšanu. VA “Civilās aviācijas aģentūra” tiks noteikts pienākums nodrošināt ICAO, EASA un ECAC starptautisko tehnisko prasību ieviešanu un īstenošanu, tostarp veicot arī tiesību aktu izstrādi. Savukārt biedrības “Latvijas Izpletņlēkšanas federācija” kompetencē būs veikt izpletņlēcēju sertificēšanu un uzraudzību, kā arī pilnvarojums noteikt šo pakalpojumu maksu. Biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” kompetencē turpmāk būs paraplānu pilotu un vinčas operatoru sertificēšana un uzraudzība, kā arī pilnvarojums noteikt šo pakalpojumu maksu.

Likumā tiks precizēta kārtība bezpilota gaisa kuģu atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas un specifiskās kategorijas teorētisko zināšanu eksāmenu kārtošanu attālinātā režīmā, līdztekus precizējot to, kas ir tiesīgs  izsniegt apliecinājumu par sekmīgu teorētisko zināšanu eksāmenu nokārtošanu.

Izmaiņas likumā paredz noteikt speciālu termiņu tādu prasību iesniegšanai tiesā, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

Pēc izskatīšanas Ministru kabinetā, izmaiņas likumā “Par aviāciju” tiks virzītas izskatīšanai Saeimā.

Komunikācijas nodaļa

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv