Nozares ziņas Rail Baltica
RB_trase

Š.g. 1. jūnijā Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS izsludinājis publisko iepirkumu par Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas projektēšanu un būvniecību visai Rail Baltica pamattrasei, kas aptver vairāk nekā 870 km Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Enerģijas apgādes apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības darbu iepirkšana konsolidētā veidā – no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, un no Kauņas līdz Viļņai ir lielākais dzelzceļa elektrifikācijas projekts Eiropā, kas tiks īstenots kā vienots projekts. Šāda pieeja ļaus pilnībā ievērot drošības un savietojamības prasības, kā arī gūt papildu labumu no apjomradītiem ietaupījumiem un paplašināt pozitīvo ietekmi uz vidi.

Iepirkums tiks organizēts divos posmos un to plānots noslēgt līdz 2023. gada beigām. Galvenās enerģijas apakšsistēmas projekta darbības jomas ietver šādas komponentes: augstsprieguma pārvades līnijas dzelzceļa vilces apakšstaciju pieslēgšanai pie publiskajiem augstsprieguma elektrotīkliem, dzelzceļa vilces apakšstacijas, gaisvadu kontakttīkla sistēmu un enerģijas vadības komandu sistēmu un citas komponentes, kas ir tieši saistītas ar enerģijas apakšsistēmu.

“Šis ir patiesi vēsturisks sasniegums Rail Baltica globālajam projektam un spēcīgs pierādījums Baltijas valstu apņēmībai šo projektu īstenot vienoti. Šī ir pirmā reize, kad šāda mēroga un apjoma iepirkums tiek organizēts trīs Eiropas valstīs ar mērķi nodrošināt vienotu enerģijas apakšsistēmu ar vienotiem ekspluatācijas uzturēšanas noteikumiem un savietojamības prasībām vairākās valstīs,” pastāstīja Žans Marks Bedmārs (Jean-Marc Bedmar), RB Rail AS Sistēmu un ekspluatācijas departamenta vadītājs.

Praksē šī pieeja nozīmē arī nepieciešamību risināt izaicinājumus attiecībā uz pārrobežu posmiem, un Rail Baltica ir trīs pārrobežu posmi - starp Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Iespaidīgs ir arī projekta apjoms - kopējais dubultsliežu ceļa garums 870 km nozīmē, ka būs nepieciešamība pēc vairāk nekā 2000 km kontakttīkla, aptuveni 4350 tonnām vara materiālu un aptuveni 50 000 mastu. Rail Baltica patērētā elektroenerģija būs 900 GW.h/gadā, kas katrā Baltijas valstī radīs valsts elektroenerģijas patēriņa pieaugumu 3% apmērā. 

“Plānojot lielu pārrobežu dzelzceļa elektrifikācijas projektu visā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, savienotu ar Poliju, ir jāizveido cieša sadarbība starp valsts iestādēm, projektā ir pārliecinoši jāiesaista elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori (PSO) un elektroenerģijas piegādātāji, vienlaikus maksimāli palielinot projekta ieguldījumu ES enerģētikas un transporta politiku, Eiropas zaļā kursa un valstu dekarbonizācijas plānu īstenošanā,” sacīja Žans Marks Bedmārs.

“Jau vairākus gadus un vēl pirms Eiropas zaļā kursa Rail Baltica projekta īstenotāji ir analizējuši dzelzceļa līnijas ietekmi uz vidi attiecībā uz vilciena vilcei patērēto enerģiju. "Stingri nosacījumi ietekmes uz vidi samazināšanai ir neatņemama Rail Baltica elektrifikācijas sastāvdaļa. Piemēram, kopējās vilces ķēdes energoefektivitāte būs vairāk nekā 85%, bet komponentu kalpošanas laiks būs 50 gadi vai vairāk," piebilda Bedmārs.

Projektā izvēlētā inovatīvā vilces elektroapgādes tehnoloģija – statisko frekvenču pārveidotāju (SFC) tehnoloģija - arī ir viens no veidiem, kas nodrošina elastīgu un efektīvu sistēmas integrāciju starp valstīm.

“Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā apvienot spēkus ir svarīgāk kā jebkad agrāk. Un šis iepirkums ir pierādījums gan Rail Baltica projekta, gan arī ES politikas pārrobežu stratēģisko projektu īstenošanas briedumam,” sacīja Marks Filips El Beze, RB Rail AS tehniskais direktors un valdes loceklis. "Sperot šos izšķirošos soļus ceļā uz Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas piegādi, Rail Baltica projekta un mūsu enerģētikas nozares partneri tuvojas tādas infrastruktūras izveidei, kas ir pilnībā aprīkota ar mūsdienīgu elektriskās vilces tehnoloģiju, ir efektīva un ar maksimāli samazinātu ietekmi uz vidi. Mēs patiesi lepojamies ar šo sasniegumu un ceram uz veiksmīgu iepirkuma procesu un nākamajiem soļiem.”

2021. gada sākumā Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS apstiprināja inženierpakalpojumu sniedzējus dzelzceļa sistēmu elektroapgādes apakšsistēmu ieviešanai. Starptautiskā publiskā iepirkuma ietvaros, kuru organizēja RB Rail AS tika parakstīts līgums ar uzņēmumu apvienību, ko veido DB Engineering & Consulting GmbH; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. un Italferr S.p.A. 

Rail Baltica projektu finansē trīs valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – līdztekus Eiropas Savienības līdzfinansējumam līdz 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzekļiem.

RB Rail AS

RB Rail AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas izveidots, lai vadītu un koordinētu Rail Baltica globālo projektu un tā ieviešanu, kas ir pirmais šāda mēroga infrastruktūras projekts Baltijas valstīs. Tāpat arī RB Rail AS ir atbildīgs arī par Rail Baltica pamattrases projektēšanu, dzelzceļa sistēmu un pārrobežu posmu būvniecību, kā arī dzelzceļa infrastruktūras megaprojekta komercializāciju.

Vairāk par Rail Baltica projektu: www.railbaltica.org

Signe Lonerte
Komunikācijas vadītāja 
RB Rail AS
E-pasts: signe.lonerte@railbaltica.org
Telefons: +371 29116146