Nozares ziņas

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) ir publicējusi Lidojumu drošuma pārskatu par 2018. gadu, kurā secinātas galvenās drošuma tendences aviācijā Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz analīzē secināto, CAA pārplāno tālākās darbības uzraudzības jomā, piemēram, veic papildu auditus, lai uzlabotu kopējo drošuma līmeni Latvijas aviācijā.

Latvijā 2018. gadā aviācijas nelaimes gadījumi komercaviācijā nav notikuši, bet ir noticis viens nopietns incidents. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā bija četri nelaimes gadījumi ar diviem bojāgājušajiem. Salīdzinoši 2017. gadā notika trīs nopietni incidenti komercaviācijā un divi nelaimes gadījumi ar trīs bojāgājušajiem vispārējās nozīmes aviācijā.

Vispārējās nozīmes aviācijā notikušajos nelaimes gadījumos personas gāja bojā, jo vienā gadījumā gaisa kuģis aizķēra koka galotnes un sadūrās ar zemi, bet otrā gadījumā – notika sadursme ar zemi, veicot ārkārtas nosēšanos.

Latvijā visi ziņojumi par incidentiem un nelaimes gadījumiem aviācijā tiek reģistrēti Eiropas koordinācijas centra atgadījumu ziņošanas datu bāzē. 2018. gadā Latvijas CAA datu bāzē ievietoti ziņojumi par 1028 atgadījumiem. Salīdzinoši 2017. gadā – 865, bet 2016. gadā tika reģistrēti 722 atgadījumi. Visbiežāk tiek ziņots par bīstamo kravu pārvadāšanu, sadursmēm ar putniem, darba laika pagarinājumiem un ar gaisa kuģa vadīšanu saistītiem atgadījumiem.

“Uzlabojoties ziņošanas kultūrai, pieaudzis arī brīvprātīgo ziņojumu skaits. Aviācijā strādājošie apzinās, ka ar ziņošanu var uzlabot kopējo drošuma līmeni, jo pēc ziņojumu analīzes CAA var pievērst uzmanību tām lietām, kas var pasliktināt drošuma līmeni. Piemēram, arī šogad CAA veic papildu auditus, lai uzlabotu drošuma līmeni aviācijā. Vienlaikus jānorāda, ka aviācijā aug arī aktivitāte – lidojumu skaits būtiski pieaug, kas noved pie tā, ka palielinājies ziņojumu skaits par atgadījumiem. Jāuzsver, ka pieaugošais ziņojumu skaits neliecina par drošuma līmeņa pazemināšanos, jo liela daļa ziņojumu saistīti ar tādiem atgadījumiem, kas nerada būtiskus riskus lidojuma drošumam, tomēr tam ir jāpievērš uzmanība un jādomā, kā šādus riskus novērst nākotnē,” norāda CAA direktors Māris Gorodcovs.

2018. gadā pasaulē notikuši 62 aviācijas nelaimes gadījumi, bet bojāgājušo skaits ir sasniedzis 523 cilvēkus. Tas ir lielāks skaits nekā 2017. gadā, kad aviācijas nelaimes gadījumos gāja bojā 19 cilvēki. Tomēr rēķinot nelaimes gadījumu skaitu uz vienu miljonu lidojumu, 2018. gadā tas bija 1.35. Tas nozīmē, ka civilajā aviācijā 2018. gadā notika viens nelaimes gadījums uz 740000 lidojumu. Tas ir labāks rādītājs salīdzinot ar vidējo rādītāju pēdējo piecu gadu periodā, kad uz miljons lidojumu notika 1.79 nelaimes gadījumi.

Lidojumu drošuma pārskats par 2018. un iepriekšējiem gadiem pieejams: www.caa.lv/lv/lidojumu-drosiba/publikacijas-statistika

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv
Twitter: www.twitter.com/LV_CAA
Facebook: www.facebook.com/CivilasAviacijasAgentura