Jaunumi
sirds Ukrainas karoga krāsās uz Ukrainas karoga fona

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā, bēgot no karadarbības savā valstī, tiek nodrošināta bezmaksas pārvietošanās reģionālajos autobusos un vilcienos. Tāpat ir atvieglotas prasības pasta sūtījumu saņemšanai, Ukrainā reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanai un reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā, kā arī iespēja apmeklēt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju bez maksas.

Bezmaksas braucieni reģionālajā satiksmē

Braukšana reģionālajā satiksmē – autobusos un vilcienos – Ukrainas pilsoņiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiek nodrošināta bez maksas. Saskaņā ar “Autotransporta direkcija” (ATD) sniegto informāciju no 12. līdz 31. martam šāda iespēja izmantota 17,6 tūkstošus reižu – autobusos 7,1 tūkstoti reižu, vilcienos 10,5 tūkstošus reižu.

Vienīgais izņēmums reģionālajā satiksmē, kad netiek piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi, ir komerciālie autobusu maršruti, kas kustības sarakstos atzīmēti ar lielo burtu “K”. Savukārt braukšanas atvieglojumus Ukrainas pilsoņiem valstspilsētu pašvaldību sabiedriskajā transportā nosaka pašas pašvaldības.

(Papildināts) No 23. jūnija Ukrainas civiliedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, reģionālajā sabiedriskajā transportā var pārvadāt bagāžu bez maksas. Atvieglojums neattiecas uz komerciālajiem autobusu maršrutiem, kas kustības sarakstos atzīmēti ar lielo burtu “K”.

Vienkāršota pasta sūtījumu saņemšana

Ukrainas pilsoņiem “Latvijas Pastā” (LP) noteikta vienkāršota kārtība, kā saņemt pasta sūtījumus ar personiskajām mantām. Lai saņemtu sūtījumu, nav jāformē muitas deklarācijas un nav jāveic maksājumi. Lai saņemtu pasūtījumu, jāuzrāda pase vai cits derīgs personu apliecinošs dokuments.

Nav jāreģistrē Ukrainā reģistrēti transportlīdzekļi

Ar Ukrainā reģistrētu transportlīdzekli ceļu satiksmē Latvijā var piedalīties trīs mēnešus no iebraukšanas brīža, nepārreģistrējot transportlīdzekli “Ceļu satiksmes drošības direkcijas”(CSDD) reģistrā.

Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt jebkurā no 26 CSDD klientu apkalpošanas centriem neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka dzīvesvietas vai transportlīdzekļa iepriekšējās reģistrācijas vietas. Reģistrējot transportlīdzekli, tam piešķir un izsniedz valsts reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas vienlaikus ir gan transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, gan īpašumtiesības apliecinošs dokuments.

Tāpat Ukrainā izsniegtas transportlīdzekļu vadītāju apliecības ir derīgas Latvijā visu tajās norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadīšanai. Uzturoties Latvijā ilgāk par vienu gadu, vadītāja apliecība ir jāapmaina noteiktajā kārtībā, nokārtojot vadīšanas eksāmenu CSDD. Ja vadītāja apliecības termiņš jau ir beidzies, tās nomaiņa jāveic noteiktajā kārtībā, nokārtojot vadīšanas eksāmenu CSDD.

Iespējas strādāt transporta nozarē

Ukrainas pilsoņiem ir noteiktas atvieglotas prasības reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā (TVR), proti, netiek piemērotas prasības par valsts valodas zināšanām un netiek prasīts apliecinājums par vadīšanas tiesību aizlieguma neesamību, kas ir prasība, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstīs.

Lai Ukrainas civiliedzīvotāji varētu reģistrēties TVR, papildu jāiesniedz uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam kopija, autovadītāja apliecības kopija un autovadītāja fotogrāfija.

Saskaņā ar ATD sniegto informāciju līdz 22. aprīlim TVR ir reģistrējušies 16 Ukrainas pilsoņi.

(Pievienots 26.09.2022) VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrs Ukrainas jūrniekiem izņēmuma kārtā var izdot jūrnieka grāmatiņu, nepiemērojot prasību par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas esību. Tas iespējams, ja Ukrainas jūrniekam Latvijā piešķirts pagaidu aizsardzības statuss un viņš ir nodarbināts uz Latvijas karoga kuģa vai izmantojis Latvijā licencēta komersanta darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā. 

Iespēja bez maksas apmeklēt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju

Uzrādot personu vai bēgļa statusu apliecinošu dokumentu, Ukrainas civiliedzīvotāji bez maksas var apmeklēt Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju. Šo iespēju līdz šim jau ir izmantojuši vairāk nekā 60 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem puse ir bērni.

 

Plašāka informācija par Latvijā pieejamo palīdzību bēgļiem no Ukrainas: https://www.ukraine-latvia.com/lv

 

 

Підтримка транспортної та комунікаційної сфери для українських біженців

Цивільним жителям України, які прибули до Латвії, рятуючись від бойових дій у своїй країні, надається безкоштовний проїзд у регіональних автобусах та поїздах. Також пом’якшено вимоги щодо отримання поштових відправлень, використання та реєстрації в Реєстрі таксистів транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, а також надається можливість безкоштовного відвідування Музею залізниці.

Безкоштовні поїздки регіональним транспортом

Громадяни України їздити регіональним транспортом – автобусами та поїздами – можуть безкоштовно за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. За даними «Дирекції автомобільного транспорту» (ДАТ), з 12 по 31 березня такою можливістю скористалися 17,6 тис. разів – 7,1 тис. разів автобусами та 10,5 тис. разів поїздами.

Єдиний виняток у регіональному сполученні, де пільги на проїзд не діють, є комерційні автобусні маршрути, які позначені великою літерою «К» у розкладах руху транспорту. В свою чергу, пільги на проїзд для громадян України у громадському транспорті муніципалітетів визначають самі муніципалітети.

Спрощене отримання поштових відправлень

Для громадян України «Поштою Латвії» (ПЛ) визначений спрощений порядок отримання поштових відправлень з особистими речами. Для отримання відправлень оформляти митні декларації та здійснювати платежі не потрібно. Для отримання відправлень потрібно пред’явити паспорт або інший дійсний документ, що посвідчує особу.

Не потрібно реєструвати транспортні засоби, зареєстровані в Україні

Зареєстрований в Україні транспортний засіб може брати участь у дорожньому русі Латвії протягом трьох місяців з моменту в'їзду без перереєстрації транспортного засобу в реєстрі «Управління безпеки дорожнього руху» (ДБДР).

Реєстрацію транспортного засобу можна здійснювати в будь-якому з 26 центрів обслуговування клієнтів ДБДР, незалежно від місця проживання власника транспортного засобу чи попередньої реєстрації транспортного засобу. При реєстрації транспортного засобу йому присвоюється та видається державний реєстраційний номер та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке одночасно є документом, що підтверджує як облікові технічні дані транспортного засобу, так і право власності.

Видані в Україні водійські посвідчення транспортних засобів також дійсні в Латвії для керування транспортними засобами всіх категорій, вказаних на них. При перебуванні в Латвії більше одного року водійське посвідчення необхідно замінити в установленому порядку, склавши іспит з навичок керування в ДБДР. Якщо термін дії водійського посвідчення вже закінчився, його необхідно замінити в установленому порядку, склавши іспит з навичок керування в ДБДР.

Можливості роботи в транспортній сфері

Громадянам України знижені вимоги до реєстрації в Реєстрі водіїв таксі (РВТ), зокрема, не застосовуються вимоги щодо знання державної мови та не вимагається підтвердження відсутності заборони на право керування, яке є обов’язковою умовою у разі видачі водійського посвідчення за кордоном.

Для того, щоб цивільні жителі України могли зареєструватися в РВТ, додатково потрібно пред'явити копію дозволу на проживання чи довгострокової візи з правом на працевлаштування без обмежень на строк до одного року, копію водійського посвідчення та фотографію водія.

За даними ДАТ до 22 квітня в РВТ зареєструвалося 16 громадян України.

Можливість безкоштовного відвідування Музею залізниці

Цивільні жителі України можуть безкоштовно відвідувати Музей залізниці за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу або статус біженця. Такою можливістю вже скористалося понад 60 цивільних жителів України, половина з яких діти.

Більше інформації про допомогу біженцям з України в Латвії: https://www.ukraine-latvia.com/lv

 

Відділ комунікації
Тел.: 67028274
eл. пошта: komunikacijas@sam.gov.lv

 

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv