Jaunumi
lidmašīna uz skrejceļa

Aviācijas nozari Covid-19 pandēmija ir skārusi īpaši smagi, un valdības operatīvie lēmumi, piešķirot valsts atbalstu, nodrošināja nozares uzņēmumu darbības turpināšanu. Satiksmes ministrija ieviesīs Valsts kontroles (VK) ieteikumus, lai pastiprinātu nozares uzņēmumu darbības uzraudzību valsts ieguldījumu atgūšanai.

Satiksmes ministrija ir iepazinusies ar Valsts kontroles sagatavoto starpziņojumu “Ieguldījumi Satiksmes ministrijas aviācijas nozares kapitālsabiedrībās Covid-19 krīzes seku mazināšanai”. Ministrija piekrīt VK secinājumiem, ka valsts ieguldījuma apjoms aviācijas nozarē ir būtisks valsts budžeta kontekstā un ir svarīgi uzraudzīt valsts ieguldījuma atgūšanu. Satiksmes ministrija ieviesīs VK ieteikumus, kas nodrošinās uzraudzības procesa pilnveidošanu valsts ieguldījumu atgūšanai un kapitālsabiedrību sekmīgai krīzes pārvarēšanai.

Valdības operatīvie lēmumi, piešķirot valsts atbalstu Covid-19 krīzes smagi skartajai aviācijas nozarei, ir būtisks priekšnosacījums ne tikai nozarei krīzes pārvarēšanai un sekmīgai darbības turpināšanai, bet arī valsts tautsaimniecības attīstībai kopumā. Valsts sniegtais atbalsts nodrošina aviācijas nozares kapitālsabiedrību darbību, savukārt ieguldījumu atdevi varēs vērtēt tikai ilgtermiņā pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas, kad situācija nozarē globālā līmenī būs stabilizējusies.

2020. gadā Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai, seku mazināšanai un novēršanai valdība ir atbalstījusi aviācijas nozares kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanu, kopumā nozares uzņēmumiem piešķirot 256 miljonus eiro.    

 

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv