Jaunumi

Šodien, 18.jūnijā, Norvēģijā Ziemeļu Dimensijas (ZD) Transporta un Loģistikas partnerības Augsta līmeņa sanāksmē Oslo Latviju pārstāv Satiksmes ministrijas (SM) Valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands un Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups.

Viena no Latvijas 2019. gada prioritātēm ZD Transporta un Loģistikas partnerības Vadības komitejā ir Eirāzijas transporta sistēmas attīstība un ciešāka sasaiste starp ZD partnerības valstīm.

Sanāksme dalībnieki šodien arī pieņēma vienotu Komunikē par Ziemeļu Dimensijas Transporta un Loģistikas partnerības darbību un turpmākajām prioritātēm šajā savienības ietvarā.

Vērtējot līdz šim paveikto, ZD Transporta un Loģistikas partnerības valstis atzinīgi novērtēja Ziemeļu dimensijas transporta tīkla izveidošanu, kas savieno Eiropas Savienības TEN-T transporta tīklu ar Krievijas un Baltkrievijas transporta tīkliem. Tāpat izdevies izveidot Ziemeļu dimensijas atbalsta fondu un finansiāli atbalstīt deviņus (9) investīciju projektus, kā arī iegūt analītiskus datus par kravu un pasažieru plūsmām, par aktuāliem jautājumiem saistībā ar robežšķērsošanu un infrastruktūras attīstības prioritātēm.

Kā jau zināms, Latvija šogad prezidē ZD Transporta un Loģistikas partnerības vadības komitejā. Tāpēc Oslo notiekošajā Augsta līmeņa sanāksmē tika uzklausīts arī Latvijas ziņojums par paveikto pirmajā pusgadā. Līdz šim pozitīvi novērtēts Latvijas paveiktais, vienojoties par prioritātēm turpmākajā Partnerības Ceļu kartē (Road Map).

Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv