Jaunumi
sievietes pie dokumentiem

Satiksmes ministrijas (SM) Iekšējā audita nodaļas darbs saņēmis augstāko novērtējumu no neatkarīgu ārējo vērtētāju puses. Vērtējumā atzīts, ka SM iekšējā audita funkcija ir paraugs un struktūrvienība lieto metodes, kas ieteiktas kā labā prakse izmantošanai citām iekšējā audita struktūrvienībām.

“Iekšējais audits jebkurā valsts pārvaldes iestādē ir palīgs vadībai, jo sniedz priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai mērķu sasniegšanā. Esmu gandarīta, ka SM Iekšējā audita nodaļas darbs atzinīgi novērtēts un saņēmis augstāko novērtējumu,” atzīst Ilonda Stepanova, Satiksmes ministrijas valsts sekretāre.

SM Iekšējās audita nodaļas darbības efektivitātes novērtējumu veica neatkarīgs ārējais vērtētājs. Ārējā novērtējuma ietvaros veikts SM Iekšējās audita nodaļas darbības izvērtējums atbilstoši Standartu prasībām saskaņā ar Standartu Nr. 1312 "Ārējais novērtējums" un Iekšējo auditoru institūta Ētikas kodeksu.

Veicot novērtējumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iekšējā audita jomā, kā arī attiecībā pret labo praksi, SM Iekšējās audita nodaļas kopējā brieduma pakāpe visās izvērtētajās jomās saņēmusi augstāko novērtējumu – 4 (pārvaldīta /optimizēta). SM iekšējā audita darbā norādīti labās prakses piemēri, piemēram – elektroniskās audita lietas un resora kapitālsabiedrību iekšējā audita koordinēšana un metodiskā vadība.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv