Jaunumi Atveseļošanas fonds
stacija

Satiksmes ministrija (SM) saņēmusi datos balstītus priekšlikumus Rīgas metropoles areāla (RMA) ilgtspējīga sabiedriskā transporta plāna īstenošanai, kas kalpos vienota, integrēta sabiedriskā transporta tīkla plānošanai, kvalitatīva un iedzīvotājiem ērta pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī investīciju lēmumu pieņemšanai.

Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” īstenošanas noteikumi paredz veikt vairākas izpētes Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna līdz 2030. gadam izstrādei.

Lai izstrādātu normatīvajā regulējumā noteikto plānu, Satiksmes ministrija iepirkuma procedūras ceļā noslēdza līgumu ar SIA “Ardenis” par pētījuma “Pētījums par ilgtspējīga  integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā  daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi” veikšanu.

Pētījuma mērķis ir sniegts rekomendācijas un novērtējumu, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu lielām pasažieru plūsmām, samazinātu privātā autotransporta izmantošanu Rīgas metropoles areālā, piedāvājot plašākas iespējas pasažieriem plānot braucienu ar dažādiem transporta veidiem, tostarp velotransportu un mikromobilitātes rīkiem.

Pētījuma rezultāti sniedz vīziju par RMA integrēto transporta tīklu nākotnē, lai tādējādi palīdzētu pieņemt plānošanas un investīciju lēmumus un sniegtu pamatojumu konkrētām darbībām. Pētījums pamato vienotu integrēta sabiedriskā transporta tīkla un vienota tarifa biļešu sistēmas izveidi, lai kopumā efektivizētu RMA sabiedriskā transporta sistēmu. RMA pašvaldības šobrīd atrodas būtiskas izvēles priekšā, lai izstrādātu integrētu plānu, kas nepieciešams augstas kvalitātes sabiedriskā transporta sistēmas izveidei, un pētījums sniedz ceļa karti, kā arī definē veicamās darbības, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta organizācijas un pieejamības uzlabošanai. Pētījums iekļaujas kopējā Latvijas politiskās un telpiskās plānošanas sistēmā.

Pētījumā rekomendētā sabiedriskā transporta vīzija un nākotnes hierarhija:

 • Dzelzceļš kā sabiedriskā transporta mugurkauls. Jauns, moderns ritošais sastāvs, regulāru intervālu grafiks, reisu skaita pieaugums. Mobilitātes punktu, tostarp automašīnu stāvparku, izveide pie visām dzelzceļa stacijām, iespēju robežās arī Rīgas valstspilsētā;
 • Iespēju robežas reģionālās nozīmes autobusu maršrutu novirzīšana uz dzelzceļa stacijām, autobusu maršrutu grafiku saskaņošana ar regulāra intervāla vilcienu kustības grafiku. Paralēli kursējošu autobusu maršrutu pilnīga vai daļēja slēgšana, vai reisu skaita samazināšana;
 • Pasažieru komerciālo pārvadājumu attīstība, vienlaikus slēdzot valsts dotētos reģionālās nozīmes autobusu maršrutus, ja tas būtiski nesamazina transporta pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;
 • Pierīgas reģionālās nozīmes autobusu maršrutu integrācija Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāti – pakalpojuma pārklājums, brauciena laiks, braukšanas ērtības – un finansiālās pieejamības aspektus. Iespēju robežās Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta tīklu integrēt ar pilsētas teritorijā esošajā dzelzceļa tīklu;
 • Reģionālas nozīmes autobusu maršrutu ar zemu pasažieru piepildījumu, bet augstām kompensācijas izmaksām (85% un vairāk) nodalīšana no esošā reģionālā autobusu maršrutu tīkla. “Transports pēc pieprasījuma” principa izmantošana, izmantojot mazākus un efektīvākus transportlīdzekļus kombinācijā ar kopīgu valsts un pašvaldību finansējumu (~20% no transporta tīkla);
 • Mikromobilitātes risinājumu ieviešana, lai nodrošinātu “pēdējās jūdzes” piekļuvi sabiedriskajam transportam, kur tradicionālie sabiedriskā transporta pakalpojumi ir pārāk dārgi vai tehniski nav iespējami.

Pētījumā rekomendētie sabiedriskā transporta attīstības rīcības virzieni:

 • Īstenot institucionālo un finanšu reformu, vienotas sabiedriskā transporta iestādes izveidei RMA;
 • Realizēt tarifu un biļešu sistēmas reformu, integrējot vienoti dažādu sabiedrisko transporta veidu tarifus, kā arī vienotas biļešu sistēmas izstrāde, kas balstīta uz kopīgu IT risinājumu;
 • Īstenot dzelzceļa tīkla un dzelzceļa pakalpojumu reformu, nodrošinot regulāru intervālu grafiku, ritošā sastāva modernizāciju, tostarp no 2030. gada izmantojot Rail Baltica  kapacitāti;
 • Ieviest reģionālas nozīmes autobusu un Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta tīkla un pakalpojumu reformu, kur reģionālas nozīmes maršruti tiktu integrēti Rīgas valstspilsētas transporta tīklā;
 • Realizēt sabiedriskā transporta reformu, attīstot komerciālos maršrutus skolēnu pārvadājumiem;
 • Veicināt intermobilitāti, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību, izveidojot mobilitātes punktus, nodrošinot transportu pēc pieprasījuma, savienojot reģionālas nozīmes autobusu maršrutus ar dzelzceļa maršrutiem;
 • Pilnveidot infrastruktūru, tostarp uzlabojot dzelzceļa infrastruktūru, staciju un pieturas  punktu pieejamību;
 • Piedāvāt papildu pakalpojumu - RMA multimodālu transporta modeli un datu noliktavu.

Satiksmes ministrijas darbība tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektam:

“Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā”. Projekta Nr. 6.1.7.2/22/I/001.

Logo