Nozares ziņas Rail Baltica
RB_trase

Š.g. 2. jūnijā tika izsludināts jauns publiskā iepirkuma konkurss par projektēšanas un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem Rail Baltica prioritārajam posmam no Kauņas (Jiesia) līdz Lietuvas-Polijas robežai. Konkursu pēc Rail Baltica nacionālā ieviesēja Lietuvā “LTG Infra” deleģējuma organizē Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS.

Iepirkums tiks organizēts divos posmos un pirmajā no tiem ieteikumus līdz 2022. gada 1. augustam var iesniegt Latvijas elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Konkursa otrajā posmā notiks priekšlikumu iesniegšana un konsultācijas.  Projektēšanas un projektēšanas uzraudzības pakalpojumu līgumu par jauna trases posma izbūvi 78 km garumā no Kauņas līdz Lietuvas – Polijas robežai plānots parakstīt 2023. gada sākumā. Darbi tiks finansēti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) un Lietuvas valsts līdzekļiem.

„Šis ir kārtējais svarīgais solis Rail Baltica globālā projekta darbu izpildē. Vairāk nekā 640 km no Rail Baltica pamattrases šobrīd ir projektēšanas stadijā un, lai arī šis ir bezprecedenta projekts lielā darbu apjoma dēļ, ir uzsākti arī liela mēroga būvniecības darbi un notiek ievērojams progress pie dzelzceļa apakšsistēmu projektu ieviešanas,” sacīja Agnis Driksna, RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.

“Viens no galvenajiem Rail Baltica projekta mērķiem ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Jaunais Rail Baltica projekta parametriem pilnībā atbilstošs posms no Kauņas (Jiesia) līdz Lietuvas – Polijas robežai pavērs iespējas ne tikai pasažieriem, bet arī kravu pārvadātājiem izvēlēties dzelzceļu kravu piegādei Ziemeļjūras – Baltijas pamattīkla koridorā, tādējādi stiprinot arī sadarbību starp Baltijas valstīm un Poliju. Savukārt reģionālie vilcieni nodrošinās savienojumus ar mazākām pilsētām,” sacīja RB Rail AS Lietuvas filiāles vadītājs Marijus Narmontas (Marius Narmontas), RB Rail AS Lietuvas filiāles vadītājs.

Publiskā iepirkuma priekšmets ir sniegt projektēšanas un projektēšanas uzraudzības pakalpojumus dzelzceļa sliežu ceļa apakšbūves, virsbūves, kā arī ar to saistīto civilbūvju izbūvei uz jaunā Eiropas standarta dubultsliežu platuma (1435 mm) ātrgaitas elektrificētās dzelzceļa Rail Baltica līnijas posmā no Kauņas (Jiesia) līdz Lietuvas-Polijas robežai. Konkrētā Rail Baltica trases posma provizoriskais apjoms sastāv no 1435 mm platuma dzelzceļa dubultsliežu ceļa aptuveni 78 km garumā, 27 autoceļu viaduktiem, 26 dzelzceļa viaduktiem, 27 dzīvnieku pārejām, 46 caurtekām un citas saistītās infrastruktūras.

Pēc aktīvām diskusijām un publiskā apspriedēm ar pašvaldību un sabiedrību Lietuvas Republikas Transporta un sakaru ministrija apstiprināja optimālo Rail Baltica dzelzceļa trases alternatīvu no Kauņas līdz Lietuvas-Polijas robežai. Ņemot vērā vairuma iedzīvotāju viedokli, ir izvēlēts īsākais variants, kas atrodas vistālāk no pilsētas teritorijām – 6A alternatīva. Šo alternatīvu un pieņemto lēmumu stingri atbalsta arī RB Rail AS, ņemot vērā Rail Baltica globālā projekta perspektīvu un apņemšanos maksimāli palielināt šī pārrobežu projekta ilgtermiņa sociālekonomiskos ieguvumus.

Izvēlētā alternatīva nodrošinās īsāku brauciena laiku visos galvenajos pasažieru un kravas vilcienu pakalpojumu galamērķos un īsāku dzelzceļa sliežu ceļu garumu. Šie parametri apvienos gan ātrāko braucienu visiem Rail Baltica pasažieriem, gan nodrošinās zemākas uzturēšanas izmaksas dzelzceļa infrastruktūrai. Izvēlētā alternatīva arī ļaus nodrošināt nepieciešamo jaudu kravas vilcieniem Rail Baltica ekonomiskajā koridorā, radot papildus ieguvumus Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas ekonomikai un iedzīvotājiem.

Rail Baltica dzelzceļa līnijā pasažieru vilcieni varēs sasniegt ātrumu līdz 249 km/h. Paredzams, ka ceļš no Kauņas līdz robežai ar Poliju ilgs līdz 19 minūtēm. Pabeidzot Rail Baltica būvniecību, ceļš no Kauņas līdz Varšavai ilgs 3,5 stundas, bet Polijas galvaspilsētas sasniegšana no Viļņas aizņems tikai nedaudz vairāk kā 4 stundas.

Vairāk informācijai: 
Signe Lonerte
Komunikācijas vadītāja 
RB Rail AS
E-pasts: signe.lonerte@railbaltica.org
Telefona numurs: +371 29116146 
www.railbaltica.org