Nozares ziņas Sabiedriskais transports

Ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes (STP) sēdē šī gada 27. martā tika pieņemti lēmumi par izmaiņām reģionālo autobusu maršrutos Ādaži–Carnikava, kā arī apstiprināti maršrutu Rīga–Bauska ekspreša reisu ieviešanas principi. Sēdē diskutēja arī par nepieciešamību pārskatīt reģionālo autobusu bezmaksas maršrutu, reisu kritērijus un par 2025. gada reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apjoma prognozēm.

STP sēdē apstiprināja izmaiņas šādos reģionālo autobusu maršrutos:

  • lai Kadagā dzīvojošie skolēni varētu nokļūt uz mācību iestādēm Carnikavā, maršrutā nr. 6842 Ādaži–Carnikava no šī gada septembra (jaunā mācību gada) plānots darba dienās mācību laikā atklāt jaunu reisu plkst. 07.55 no Kadagas;
  • maršrutā nr. 7480 Rīga–Bauska vairāki reisi tiks pārveidoti par ekspreša reisiem ar sākotnēji plānotajām pieturām Rīgas starptautiskā autoosta, Iecava un Bauskas autoosta, līdz ar to reizi aptuveni četrās stundās būs viens ekspreša reiss, kas pasažieriem ceļā starp galvaspilsētu un Bausku varētu ietaupīt no 5 līdz 25 minūtēm):

1) reiss darba dienās (pirmdiena – piektdiena) plkst. 06.00 no Bauskas autoostas Rīgā pienāks plkst. 07.10 (iepriekš plkst. 07.30);

2) nedēļas nogalēs (sestdiena, svētdiena) reiss plkst. 07.10 no Bauskas autoostas Rīgā pienāks plkst. 08.15 (iepriekš plkst. 08.40);

3) reiss katru dienu plkst. 08.30 no Rīgas Bauskā pienāks plkst. 09.35 (iepriekš plkst. 09.50);

4) katru dienu autobuss rīta reisā no Bauskas uz Rīgu izbrauks par piecpadsmit minūtēm vēlāk - plkst. 09.55 (iepriekš plkst. 09.40) un Rīgā pienāks plkst. 11.00;

5) autobuss katru dienu pēcpusdienas reisā no Rīgas izbrauks plkst. 15.20 (iepriekš plkst. 15.30);

6) autobuss katru dienu pēcpusdienas reisā no Bauskas izbrauks plkst. 16.50 un Rīgā iebrauks plkst. 18.00 (iepriekš plkst.18.10);

7) autobuss katru dienu vakara reisā Rīgas izbrauks plkst. 18.20 (iepriekš plkst. 18.10).

Informācija par konkrētiem datumiem izmaiņu ieviešanā reģionālo autobusu maršrutu izpildē tiks publiskota pēc saskaņošanas ar partneriem (plānošanas reģioniem, pašvaldībām, pārvadātājiem utt.)

STP sēdē tika diskutēts par jaunu bezmaksas maršrutu (reisu) ieviešanas nepieciešamību sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un esošo bezmaksas reisu analīzes rezultātiem. 2023. gadā netika ieviesti jauni bezmaksas maršruti (reisi), tomēr pasažieru pārvietošanas tendences liecina, ka ir nepieciešams pārskatīt līdzšinējos kritērijus – apdzīvotības blīvums pagastā mazāks par 4,5 iedzīvotājiem uz vienu kvadrātkilometru, ieņēmumi no biļetēm nepārsniedz 15 %, reisu skaits nepārsniedz sešus reisus dienā, nepieciešamais valsts finansējuma apmērs ir vismaz 85 % no kopējām izmaksām. ATD tika uzdots uz STP jūlija sēdi iesniegt priekšlikumus par bezmaksas maršrutu (reisu) turpmāku noteikšanu par maksas maršrutiem (reisiem), vienlaikus veicot potenciālo pasažieru skaita pieauguma analīzi vai priekšlikumus par turpmāku bezmaksas reisu noteikšanas lietderību.

Prognozējot reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla apjomu 2025. gadam, STP sēdes dalībnieki diskutēja par pie vilcienu stacijām pievedošo autobusu maršrutu pakāpenisku pārveidošanu un apjoma samazināšanu, kas nākamgad varētu sasniegt 2 - 3 miljonu kilometrus. ATD tika uzdots līdz šī gada jūlija sēdei sagatavot detalizētāku pasākumu plānu maršrutu tīkla izmaiņām 2025. gadam un to ietekmi uz valsts budžeta finansējumu, balstoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos paredzētajiem nosacījumiem.

STP sēdes dalībnieki lēma papildināt 14. decembra lēmumu par braukšanas maksas (tarifu) un biļešu veidu izmaiņām reģionālās nozīmes dotētajos maršrutos – plānots, ka pasažieru pārvadājumos ar reģionālajiem autobusiem laika biļete 30 dienām pilnā apmērā jāievieš līdz šī gada 1. jūnijam. Tika precizēts lēmums par biļetēm, kas tiek iegādātas iepriekš pārdošanā autoostās vai dzelzceļa kasēs un aplikācijā un derīgas pēc 2024. gada 1. aprīļa – tām var tikt piemērots iepriekš spēkā esošais tarifs, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 10. aprīlim. Iegādājoties abonementa biļeti līdz 2024. gada 1. aprīlim, tiek piemērots spēkā esošais abonementa biļetes veids.

Nākamā kārtējā ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēde plānota 2024. gada 26. aprīlī.

Par Sabiedriskā transporta padomi

Sabiedriskā transporta padomē ir 10 dalībnieki: pārstāvji no pieciem plānošanas reģioniem, Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas. Padome tika izveidota 2014. gadā. Plašāka informācija: https://www.atd.lv/lv/jaunumi/sabiedrisk%C4%81-transporta-padome

 

Papildu informācijai:

Sanita Heinsberga

VSIA “Autotransporta direkcija”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 67356129

E-pasts: sanita.heinsberga@atd.lv