Jaunumi

Otrdien, 15. martā, valdībā apstiprināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts, kas paredz veicināt Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstību un risināt transporta infrastruktūras problēmas.

To paredz valdībā apstiprinātie MK noteikumi„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma „Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība”.

Specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma īstenošanas rezultātā tiks samazināti sastrēgumi uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem, novēršot infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā un radot alternatīvus maršrutus tranzīta un kravas transportam, vienlaikus uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

6.1.3.1. pasākuma ietvaros plānots īstenot trīs projektus - Salu tilta kompleksa renovācijas I kārtu, Salu tilta kompleksa renovācijas II kārtu, kā arī Austrumu maģistrāles pieslēguma ostai izveidi, kas paredz pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga – Skulte ar pievadceļiem izbūvi, Tvaika ielas pārbūvi un Austrumu maģistrāles izbūvi Ieriķu ielas un Vietalvas ielas posmā.

MK noteikumi nosaka 6.1.3.1. pasākumam plānoto kopējā attiecināmā finansējuma apjomu, kas kopumā veido 88,4 milj. eiro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums ir 75,1 milj. eiro un nacionālais finansējums ( pašvaldības finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) - vismaz 13,3 milj. eiro.

MK noteikumos noteikts projekta īstenošanas maksimālais termiņš – 2023. gada 31. decembris.

Rolands Rumba
SM sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67028390; e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv