Nozares ziņas Rail Baltica

RB Rail AS akcionāri - Rail Baltic Estonia OU, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas un Rail Baltica statyba UAB – otrdien, 31. janvārī, par Baltijas kopuzņēmuma padomes locekli apstiprināja Arni Kākuli.

Jauna padomes locekļa iecelšana saistīta ar to, ka bijušais padomes loceklis Anrī Leimanis kļuvis par RB Rail AS valdes locekli. Padomi veido seši tās locekļi – katrs akcionārs izvirza divus no tiem.

Rail Baltica ne tikai reģionam, bet Eiropas mērogam ir unikāls un sarežģīts projekts, kas strauji tuvojas liela mēroga būvniecības posmam un nepieciešams veikt priekšdarbus ekspluatācijas uzsākšanai,” raksturo Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris. “A. Kākulis šim darbam ir izcili piemērots, apvienojot gan starptautisku vadības pieredzi, gan zināšanas un izpratni par Baltijas reģionu un Rail Baltica projektu.”

Rail Baltica top izaicinājumiem pilnā laikā - šie izaicinājumi saistīti gan ar globāliem faktoriem, gan nepieciešamību stiprināt projekta vadību Baltijas un vietējā mērogā, tādēļ augstu novērtējam Arņa Kākuļa pievienošanos Rail Baltica komandai,” uzsver RB Rail AS padomes priekšsēdētāja Ligita Austrupe.

Arnis Kākulis bijis AECOM Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas un Indijas reģionu direktors, iepriekš ilgus gadus strādājis kā Baltijas reģiona direktors un piedalījies Rail Baltica projekta agrīno posmu izvērtēšanā. Viņa galvenā darbības sfēra ir biznesa sektoru klientu piesaiste sarežģītiem projektiem stratēģiskās plānošanas un projektēšanas vadības jomā.

“Uzsākot darbu RB Rail AS padomē, nešaubos, ka mana plašā un starptautiskā darba pieredze plānošanas, projektēšanas un vadības jomās būs nozīmīga Rail Baltica projektam. Jau kopš 2010. gada esmu vadījis vairākus ar Rail Baltica saistītus projektus – tostarp sākotnējo izpēti, kurā secinājām, ka Rail Baltica ir ne tikai finansiāli izturētspējīgs, bet ir arī Baltijas valstu attīstības stūrakmens, nākotnē nodrošinot mobilitāti, aizsardzību un ekonomisko izaugsmi. Tagad ir pienācis laiks man kopā ar padomi uzsvaru likt uz projekta ātrāku ieviešanu, tai skaitā būvniecības optimizāciju, turpmāku finansējuma piesaisti, nodrošināt kvalitatīvus un caurspīdīgus iepirkumus un sekmīgu RB Rail AS komandas darbu, lai šos mērķus izpildītu,” pauž Arnis Kākulis.

A. Kākulis ir pieredzējis vadītājs ar plašu starptautisku pieredzi, ieguvis maģistra grādu arhitektūrā un maģistra grādu pilsētu plānošanā Viskonsīnas universitātē Milvoki, Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc 15 gadu daudzveidīgas profesionālās pieredzes ASV 2007. gadā A. Kākulis ar ģimeni atgriezās Latvijā, lai to izmantotu Baltijas reģiona uzņēmējdarbības vides izaugsmei.

A. Kākulis bijis Latvijas Amerikas tirdzniecības kameras prezidents un vadījis transporta darba grupu Latvijas Ārvalstu investoru padomē, piedalījies Diasporas konsultatīvajā padomē, un ir aktīvs biedrs vairākās globālās profesionālās organizācijās - CoreNet Global un Urban Land Institute.

Līdz ar Arni Kākuli RB Rail AS padomē strādā padomes priekšsēdētāja Ligita Austrupe, padomes priekšsēdētājas vietnieks Romas Švedas, padomes locekļi – Ahti Kuningas, Sandors Līve, Arenijus Jackus.

RB Rail AS padomi veido seši locekļi, kurus ievēl uz trīs gadiem. Katrs akcionārs – Igaunija, Latvija, Lietuva – izvirza divus kandidātus, kurus apstiprina akcionāru pilnsapulcē. Akcionāru līgums nosaka, ka padomes priekšsēdētāja amatu katru gadu rotācijas kārtībā ieņem kopuzņēmuma pārstāvis no citas valsts.

Par SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), kas ir Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus un kas atbild par Rail Baltica projekta horizontālo, tas ir kopīgo, aktivitāšu īstenošanu.

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija.
 

Papildu informācijai:
Linda Pastare,
Eiropas Dzelzceļa līnijas  Sabiedrisko attiecību un ieinteresēto pušu vadītāja
Mob.tel. 29374438,
e-pasts: linda.pastare@edzl.lv