Nozares ziņas Rail Baltica
TELTS

Maija beigās Rīgā pulcējās Rail Baltica un TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) pārstāvji, lai pieredzes apmaiņas seminārā dalītos Eiropas ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras megaprojektu ieviešanas pieredzē un pārrunātu projektu attīstības gaitu. Gan Rail Baltica, gan TELT vieno kopīgs redzējums un potenciāls būtiski veicināt savu reģionu izaugsmi un sociāli ekonomiskās perspektīvas.

Rail Baltica un TELT ir daudznacionāli pārrobežu projekti ar potenciālu transformēt savu reģionu attīstību, un šis seminārs nodrošināja platformu, kurā abu organizāciju pārstāvji varēja dalīties zināšanās un pieredzē, mācīties viens no otra un pārrunāt turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanās laikā abu organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar projektu aktualitātēm, tai skaitā finansēšanas modeļiem, sadarbību ar ES, valstu valdībām un par projekta ieviešanu ieinteresētajām nozarēm. Tāpat arī tika pārrunāta dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājumu konsultanta jeb ēnu operatora (Shadow Operator) loma.

"Priecājamies stiprināt sadarbību ar šo partneri, ņemot vērā, ka ar  TELT mūs vieno kopīga vīzija un mērķis veicināt reģiona mobilitāti.  Abiem projektiem ir nozīmīga loma Eiropas transporta tīklā, lai nodrošinātu jaunus transporta savienojumus un tādējādi veicinātu gan pasažieru mobilitāti, gan kravu pakalpojumus,” sacīja Anrī Leimanis, ESG direktors un valdes priekšsēdētāja vietnieks RB Rail AS.

Tāpat seminārā tika apspriesti veselības un darba drošības pasākumi būvlaukumos. Tika uzsvērta  vienotas vadības sistēmas nozīme un abu projektu loma drošas darba vides nodrošināšanā būvniecības darbu fāzē. Vēl viens svarīgs temats bija publiskie iepirkumi un nepieciešamība nodrošināt iespējami plašu tirgus iesaisti un maksimālu konkurenci. Diskusijās uzmanība tika pievērsta labajai praksei tirgus informēšanā par iepirkumu iespējām, atvērta un caurskatāma procesa nodrošināšanā.

"Latvijā ir būtisks progress Rail Baltica ieviešanā, kas ietver plašu būvniecību abās Latvijas jaunās dzelzceļa līnijas starptautiskajās pasažieru stacijās. Mūsu mērķis ir nodrošināt inženierijas izcilību, starptautisku ekspertīzi un augstākos standartus darba drošības jomā. Ar prieku iepazīstinājām ārvalstu kolēģus ar mūsu pieeju un būvniecības stratēģiju un pārrunājām TELT pieredzi. Šādas pieredzes apmaiņas ir ļoti vērtīgas un arī labs atgādinājums, ka izaicinājumi, ar kuriem saskaramies megaprojektu īstenošanā, ir līdzīgi," sacīja Arnis Staltmanis, “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes loceklis.

“TELT un Rail Baltica fiziski savieno Eiropu ar infrastruktūras palīdzību – ar Eiropas standarta sliežu platumu, signalizācijas sistēmu un vienotiem standartiem. Mēs ne tikai veidojam šo savienojamību, mēs jau gatavojamies līnijas nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu tās efektīvu un ilgtspējīgu darbību,” piebilda TELT ģenerāldirektora vietnieks Lionels Gro (Lionel Gros). “Mums bija iespēja apmeklēt Rail Baltica Centrālā mezgla būvlaukumu Rīgā, kas tāpat kā topošās Lionas-Turīnas līnijas starptautiskās stacijas kļūs par mūsdienīgu multimodālu transporta mezglu, veicinot Eiropas iedzīvotāju mobilitāti.”

Lionas-Turīnas līnija ir ātrgaitas dzelzceļa līnija vairāk nekā 270 km garumā galvenokārt Francijā un Itālijā un ir būtiska Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Vidusjūras koridora daļa. Jaunā starptautiskā LionasTurīnas dzelzceļa savienojuma pārrobežu posms – Montsenī bāzes tunelis – ir 57,5 km garš un nodrošinās iespēju šķērsot Alpus zemes līmenī, samazinot vilciena braukšanas laiku un kravas un pasažieru transporta izmaksas. Šis inovatīvais risinājums nodrošinās lielāku ātrumu, uzlabotus drošības standartus un samazinātu enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar esošo Fréjus tuneli, kas celts 1871. gadā.

Līdzīgi Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo Eiropu, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, pārrobežu mobilitāti, reģionālo savienojamību, ilgtspēju un uzlabotu militāro mobilitāti Baltijas reģionā.

2022. gada jūnijā “Connecting Europe Days” konferences ietvaros Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS un starptautiskās ātrgaitas dzelzceļa līnijas Liona-Turīna attīstītāji TELT parakstīja sadarbības memorandu, apņemoties veidot ciešākas attiecības starp abiem projektiem, tādējādi veicinot zināšanu apmaiņu un sinerģiju abu nozīmīgo dzelzceļa projektu veiksmīgai ieviešanai.

Vairāk informācijas:
Signe Nīgale
Komunikācijas departamenta vadītāja
RB Rail AS 
E-pasts: signe.nigale@railbaltica.org
Telefona nr.: +371 29116146  
www.railbaltica.org