Jaunumi Rail Baltica
Rail Baltica vilciens

Satiksmes ministrija šodien parakstīja līgumu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru par finansējumu “Rail Baltica” prioritārām aktivitātēm no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI) Militārās mobilitātes aploksnes.

Būtiskākās jaunajā finansēšanas līgumā ietvertās aktivitātes ir apvienotā Daugavas tilta autoceļa sadaļas projektēšana un projektēšanas uzraudzība, Salaspils multimodālā kravu termināļa projektēšana, kā arī lidostas “Rīga” kravu parka un tā apkārtējās infrastruktūras projektēšana.

“Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos “Rail Baltica” projekts iegūst vēl lielāku stratēģisko nozīmi. Ir īpaši svarīgi nodrošināt uzticamu savienojamību ar Rietumeiropu, un jauno dzelzceļa transporta savienojumu ar Eiropu pilnvērtīgi izmantot arī mūsu valsts aizsardzības spēju palielināšanai,” saka satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Šis ir pirmais Latvijai piešķirtais finansējums no jaunā Eiropas Savienības atbalsta veida dalībvalstīm, lai attīstītu transporta infrastruktūru, kas vienlaikus kalpotu gan civilām, gan militārām vajadzībām. Līgums paredz nepilnu 5 miljonu eiro finansējumu no Militārās mobilitātes fonda 2021. – 2027. finanšu plānošanas periodā.

Kā informējām iepriekš, 2021. gada septembrī EK izsludināja pirmo Militārās mobilitātes projektu uzsaukumu finansējuma piešķiršanai no EISI. 2022. gada 17. janvārī Satiksmes ministrija iesniedza pieteikumu “Rail Baltica” projekta militārās kapacitātes stiprināšanai.  

Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek gatavots 2022. gada militārās mobilitātes uzsaukuma pieteikums, kas Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrā iesniedzams 2022. gada septembrī.

Papildu informācija:

Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politika paredz atvieglot militārā karaspēka un līdzekļu pārvietošanos, kā arī infrastruktūras pilnveidošanu ES. “Rail Baltica” projektā jau tā izstrādes posmā integrētas militārās mobilitātes prasības, lai pilnvērtīgi optimizētu EISI līdzekļu izmantošanu. Militārās mobilitātes fonda atbalsta intensitāte ir 50% no projekta kopsummas.

Iveta KAMARŪTE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.kamarute [at] sam.gov.lv