Nozares ziņas Rail Baltica
Karogi_RB

Š.g. 21. jūnijā Rīgā tikās Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS un “Solidaritātes” transporta mezgla Polijā (Solidarity Transport Hub Poland / Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.) vadības, lai pārrunātu turpmākās sadarbības potenciālu un formātus. Tikšanās laikā tika parakstīta abu pušu vienošanās, lai formalizētu turpmākās partnerības ieceres.

“Lai nodrošinātu pilnīgu integrāciju Eiropas transporta tīklā, efektīvi savienojumi ar Poliju neapšaubāmi ir nozīmīgi. Tāpēc mēs esam īpaši gandarīti par mūsu sadarbības stiprināšanu ar “Solidaritātes” transporta mezglu Polijā, kam ar Rail Baltica globālo projektu ir ne tikai līdzīgi izaicinājumi, bet, kas vēl svarīgāk – iespējas. Abu megaprojektu sadarbībai tiek piešķirta stratēģiska nozīme kopīgajos centienos stiprināt Eiropas vienoto transporta telpu,” sacīja RB Rail AS valdes loceklis un tehniskais direktors Marks Filips El Beze (Marc-Philippe El Beze).

“Solidaritātes” transporta mezgls Polijā ir jauns transporta mezgls starp Varšavu un Lodzu, kurā tiks integrēts gaisa, dzelzceļa un sauszemes transports. Tā attīstība paredz “Solidaritātes” starptautiskās  lidostas celtniecību, kas atrodas 37 km uz rietumiem no Varšavas ar aptuveni 3000 ha lielu platību. Pirmajā tās attīstības posmā lidosta varēs uzņemt ap 40 miljonus pasažieru gadā.

“Solidaritātes” transporta mezglu Polijā veido ne tikai moderna lidosta, bet tas paredz arī jaunu dzelzceļa līniju izbūvi līdz 2000 km garumā. “Solidaritātes” transporta mezgla dzelzceļa programmu kopumā veido12 dzelzceļa maršruti, kas ved no dažādiem Polijas reģioniem uz Varšavu un “Solidaritātes” lidostu. Plānoti arī pārrobežu savienojumi, un jau šobrīd notiek sagatavošanās darbi posmā, kas savieno Poliju ar Čehiju līnijā Katovice – Ostrava. Tāpat arī plānoti savienojumi ar Ukrainu (ar Ļvivu un Kijivu) un Rail Baltica.

“Centrālās un Austrumeiropas reģiona valstis var pievienot vērtību visai Eiropas Savienībai, un “Solidaritātes” transporta mezgls Polijā ir apņēmies īstenot savu daļu, lai attīstītu kopējo ātrgaitas dzelzceļa sistēmu šajā reģionā. Mēs atzinīgi vērtējam uzsākto sadarbību ar Rail Baltica un esmu pārliecināts, ka šī parakstītā vienošanās ir svarīgs solis ceļā uz  pārrobežu integrāciju, kas veicinās arī labāku savienojamību un kohēziju,” sacīja Mikolajs Vills (Mikołaj Wild), “Solidaritātes” transporta mezgla izpilddirektors.

Vienošanās ietvaros RB Rail AS un “Solidaritātes” transporta mezgla Polijā pārstāvji vienojās par sadarbības mērķiem - veicināt novatorisku un produktīvu izpētes darbu, lai nodrošinātu regulāru un starptautisku zināšanu apmaiņu abiem infrastruktūras projektiem būtiskās jomās, tai skaitā veicinot sadarbību pieredzes apmaiņas, jaunu tehnoloģiju apguves, drošības un ilgtspējības, komunikācijas un citās jomās.

Vairāk informācija:

Signe Lonerte
Komunikācijas vadītāja 
RB Rail AS
E-pasts: signe.lonerte@railbaltica.org
Telefona nr.: +371 2911614