Nozares ziņas Rail Baltica

Starptautiskā konkursā par Rail Baltica pamattrases būvdarbu Latvijā inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu izvērtēti iesniegtie četru kandidātu pieteikumi un otrajai konkursa kārtai tiek virzīti trīs komersanti no trim valstīm (Itālijas, Francijas un Spānijas).

Konkursa otrajā kārtā piedalīties uzaicināti šādi uzņēmumi, kas atbilda iepirkumā noteiktajām juridiskajām un pieredzes kvalifikācijas prasībām: Italferr S.p.A. (Itālija), SYSTRA S.A. (Francija) un personu apvienība, kas sastāv no Tecnica y Proyectos S.A. un PROINTEC S.A.U. (Spānija). Šobrīd turpinās darbs pie iepirkuma otrās kārtas dokumentācijas sagatavošanas, kurā pretendentiem būs jāiesniedz finanšu un tehniskos piedāvājumus.

Rail Baltica projekta īstenotāja Latvijā – uzņēmuma Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris norāda: „Būvuzraudzības pakalpojumu konkurss norit vienlaikus ar apjomīgāko iepirkumu dzelzceļa trases izbūvei Latvijā. Abi šie konkursi – gan par būvniecību, gan tās uzraudzību -, norisinās, lai vēl 2023. gadā varētu uzsākt dzelzceļa pamattrases būvniecības darbus ārpus Rīgas. Mums kā pasūtītājam ir būtiski izveidot kompetentu un pieredzējušu būvdarbu un to uzraudzības komandu, lai veiktu būvdarbus atbilstoši augstajām Rail Baltica drošības, ekspluatācijas, vides pieejamības un ilgtspējas prasībām. Tāpēc esam gandarīti, ka līdzīgi kā citos mūsu Rail Baltica ieviešanas posmos, arī šajā dalību pieteikuši uzņēmumi ar pasaules līmeņa pieredzi. Starptautiski pieredzējušu būvnieku un inženieru iesaiste, dod izaugsmi un zināšanu pārnesi Latvijas būvniecības sektoram.”

Rail Baltica pamattrases būvdarbu Latvijā inženierkonsultanta un būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējam būs jānodrošina Rail Baltica dzelzceļa līnijas pamattrases Latvijas teritorijā ārpus Rīgas pilsētas robežām infrastruktūras – dzelzceļa pamatnes un virsbūves – būvdarbu vairāk nekā 200 km garumā būvuzraudzība, tai skaitā teritorijas sagatavošanas, uzbērumu, dzelzceļa tiltu, ceļu un pārvadu būves, inženiertīklu pārvietošanas un sliežu ceļu izbūves būvuzraudzību, kā arī līguma vadību un atbilstības kontroli. Ņemot vērā projekta mērogu un darbu sarežģītību, kā arī piemērojot Eiropas valstu labo praksi, būvuzraudzību un līguma vadību veiks t.s. FIDIC inženieris atbilstoši FIDIC Baltās grāmatas nosacījumiem. Ar konkursa uzvarētāju līgumu plānots slēgt 2022. gada nogalē.


Par Eiropas Dzelzceļa līnijas
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir nacionālais Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), kas ir Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus un kas atbild par Rail Baltica projekta horizontālo, tas ir kopīgo, aktivitāšu īstenošanu.

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija.

 

Papildu informācijai:
Linda Pastare,
Eiropas Dzelzceļa līnijas  Sabiedrisko attiecību un ieinteresēto pušu vadītāja
Mob.tel. 29374438,
e-pasts: linda.pastare@edzl.lv

 

 

EISI logo