Jaunumi COVID-19
motocikla stūre

Lai nodrošinātu nepārprotamu tiesisko regulējumu, šodien, 30. aprīlī valdība apstiprināja grozījumus, kas precizē normu regulējumu attiecībā uz  mototransporta vadītāju apliecības iegūšanu un pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām.

Lai nodrošinātu nepārprotamu tiesisko regulējumu attiecībā uz pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām mototransporta vadītājiem, grozījumi veikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.punktā. Noteikts, ka  personām, kuras apgūst AM, A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadīšanu, pirmās palīdzības mācību kursu praktiskās daļas individuālajā apguvē un noslēguma pārbaudījuma kārtošanā ir jāievēro citām transportlīdzekļu vadīšanas kategorijām jau iepriekš noteiktās prasības. Tāpat ir noteikts, ka apmācības ir jāorganizē atbilstoši normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā un klātienes mācību laikā ir jādrošina visi piesardzības pasākumi atbilstoši ar kompetentajām institūcijām saskaņotajām rekomendācijām.

Saskaņā ar valdības lēmumu, kas tika pieņemts 1.aprīlī, mototransporta vadītāju praktiskās apmācības un noslēguma pārbaudījumu kārtošana ir atļauta, sākot ar 7.aprīli, nodrošinot papildu epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Jau iepriekš ziņots, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, tai skaitā praktiskās apmācības klātienē ir atsāktas no 2021.gada 1.marta. Teorijas apmācības notiek attālināti, savukārt praktiskajām apmācībām klātienē, epidemioloģisko risku mazināšanai, ir noteiktas stingras prasības. Mācības notiek pēc individuāla pieraksta, un apmācāmais praktiskajā treniņā var piedalīties tikai pēc dalības attālinātajās teorijas nodarbībās.

Vairāk informācijas: Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus vīrusa izplatības mazināšanai.

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv