Jaunumi Aviācija
airBaltic

Otrdien, 2. aprīlī, valdība izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu (IZ) “Par Latvijas valstspiederīgo evakuāciju vai repatriāciju apdraudējuma gadījumā” un atbalstīja SM priekšlikumu pilnveidot esošo normatīvo regulējumu.

IZ pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra sēdes protokola Nr. 53-1. § 3. punktu (Dienesta vajadzībām) un tajā sniegts situācijas izvērtējums un priekšlikumi procesu organizācijai, kas saistīts ar Latvijas valstspiederīgo iespējamu evakuāciju vai repatriāciju apdraudējuma gadījumos.

Dokumentā secināts, ka nepieciešams pilnveidot valstī esošo normatīvo regulējumu, jo “Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu” likumā nav noteikta lēmumu pieņemšanas un rīcības kārtība, kādā veidā ārkārtas situācijās tiek organizēti transportēšanas pakalpojumi. Tāpat ir nepieciešams noteikt šādu pakalpojumu apmaksas kārtību un nosacījumus kā valsts šos līdzekļus atgūst. Tostarp atbildīgajām institūcijām ir jāspēj rīkoties gadījumos, kad Latvijā reģistrētās transporta kompānijas šādus pakalpojumus nevar sniegt. Lai šādu regulējumu izstrādātu, ir nepieciešams atbilstošs deleģējums Konsulārās palīdzības likumā.

SM rosina izstrādāt grozījumus “Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā”, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam (MK) izstrādāt noteikumus, kas nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību un rīcību Latvijas valstspiederīgo evakuācijai vai repatriācijai ārkārtas gadījumos. Tāpat SM rosina izstrādāt grozījumus MK 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem”, precizējot valsts lidojumu un valsts gaisa kuģu lidojumu noteikumus. Tajā skaitā, nepieciešams definēt humanitāro un diplomātisko lidojumu saskaņošanas kārtību, precizēt tiesību aktā lietoto terminoloģiju un aktualizēt iesaistīto institūciju sadarbības kārtību.

IZ sniegta citu ES valstu, tostarp Igaunijas un Lietuvas, pieredze.

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.l

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv