Jaunumi Rail Baltica
Rail Baltica nakts vilciens

Valdība 12. oktobrī lēmusi par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) septītā projektu uzsaukuma finansējumu “Rail Baltica” projektam, uzdodot Satiksmes ministrijai pilnvarot AS “RB Rail” ministrijas vārdā parakstīt finansēšanas līgumu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA).

Lēmumu par CEF7 uzsaukuma konkursā atbalstītajiem projektiem Eiropas Komisija paziņoja 2021. gada 15. jūlijā, atzinīgi novērtējot Baltijas valstu par transporta nozari atbildīgo ministriju un kopuzņēmuma AS “RB Rail” projekta pieteikumu vienojoties par turpmāko “Rail Baltica” aktivitāšu finansēšanu no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Tam sekoja darbs pie finansēšanas līguma sagatavošanas parakstīšanai, ko atbilstoši projekta ieviešanas kārtībai veic AS “RB Rail” kā nacionālo labumu guvēju jeb trīs Baltijas valstu, tostarp Latvijas, atbildīgo ministriju pārstāvis uz pilnvarojuma pamata.

Valdības pieņemtais lēmums atļauj uzņemties jaunas budžeta ilgtermiņa saistības “Rail Baltica” publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei 7 825 846 euro apmērā.

CEF7 finansējums paredzēts dažādām projekta aktivitātēm, to skaitā Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla optimizācijas pētījuma ieteikumu ieviešanai attiecībā uz divu sliežu ceļu dzelzceļa satiksmes nodrošināšanai Bolderājas virzienā, Rīgas Centrālā multimodālā transporta mezgla stāvceļu optimizācijai, Cekules sprādzienbīstamās teritorijas izpētei un attīrīšanai, kā arī citiem projekta atbalsta pasākumiem.

Papildu informācija:

Rail Baltica projekta realizēšana notiek atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru, kas ir ES infrastruktūras savienošanas instrumenta izpildaģentūra un AS “RB Rail”, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis, tostarp Latvijas vārdā Satiksmes ministrija, pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus.

Rail Baltica projekta pamatfinansējuma avots ir ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums (CEF). CEF finansējums veido līdz 85% no kopējām projekta izmaksām. Atlikušie 15% ir valsts budžeta līdzfinansējums, kas ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. ES finansējums projektam tiek piešķirts pa daļām, sekojot projekta īstenošanai un izvērtējot finansējuma apguvi. Ja īstenošana norit sekmīgi, Latvija var pieteikties papildus finansējumam CEF uzsaukumos, piesakot finansējumu projekta nākamajām aktivitātēm.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv