2021. GADA PIRMAJOS 9 MĒNEŠOS VILCIENU IZMANTOJA 8.27 MILJONI PASAŽIERU, EPIDEMIOLOĢISKĀS SITUĀCIJAS IESPAIDĀ TURPINA SAMAZINĀTIES PASAŽIERU SKAITS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ, VILCIENU REISU PRECIZITĀTE NEMAINĪGI AUGSTA, PASAŽIERU VILCIENS IEVIEŠ JAUNU KLIENTU APKALPOŠANAS STANDARTU UN TURPINA DARBU PIE IESĀKTAJIEM ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM.

2021. gada 1. ceturksnī turpinoties ārkārtas situācijai un noteiktajiem sabiedriskā transporta piepildījuma ierobežojumiem 50% apmērā, un līdz ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un piepildījuma ierobežojumu maiņu 80% apmērā 2021. gada 2. un 3. ceturkšņa laikā, uzņēmuma pasažieru skaits 2021. gada pirmajos 9 mēnešos bija 8.27 miljoni pasažieru, kas ir par 8.8% mazāk, nekā plānots un par 18.9% mazāk nekā 2020. gada 3 ceturkšņos.

Ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās valstī aizvien noteiktie ierobežojumi un aicinājumi iedzīvotājiem pēc iespējas pāriet uz attālinātu darbu, kā arī atturēties no nevajadzīgas pārvietošanās un ceļošanas, noteica ievērojami būtisku sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru apjoma samazinājumu. “Pasažieru vilciens” 2021. gada pirmajos 3 ceturkšņos ir pārvadājis 8.27 miljonus pasažieru, kas ir par par 8.8% mazāk, nekā plānots un par 18.9% mazāk nekā 2020. gada 3 ceturkšņos. Tomēr, neraugoties uz valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, uzņēmums ir kāpinājis maksas pasažieru tirgus daļu, sasniedzot 42.03% no kopējā pasažieru skaita, salīdzinot ar 40.59% attiecīgajā periodā iepriekšējā gadā. Vilcienu kilometru skaits kopumā sastādīja 4 486 313 km, kas ir 1.9% pieaugums pret salīdzinošo 9 mēnešu periodu 2020.gadā, savukārt vagonu kilometru skaits attiecīgi palielinājās par 3.2% un sasniedza 20 495 494 km. Kopumā uzņēmums 2021.gada pirmajos trīs ceturkšņos nodrošināja valsts pasūtījuma līguma izpildi pilnā apjomā, vienlaikus nodrošinot sabiedriskā transporta piepildījuma ierobežojumus, kā arī visu pārējo epidemioloģisko drošības prasību izpildi.

Vilcienu kursēšanas precizitāte šī gada deviņos mēnešos ir bijusi nemainīgi augsta – 99.05% reisu ir izpildīti saskaņā ar vilcienu kustības grafiku. Neraugoties uz epidemioloģiskās situācijas radītajiem nopietnajiem izaicinājumiem uzņēmuma operatīvajā darbībā, “Pasažieru vilciens” spēja veikt plānotos ritošā sastāva kapitālos remontus nepieciešamajā apjomā, kā arī 2021. gada 3. ceturksnī ir pabeigti 2020. gada 4. aprīlī Aizputes novada Kalvenes pagastā avarējošā DR1AM sērijas dīzeļvilciena atjaunošanas darbi. 2021. gada 14. septembrī veiksmīgi tika veikts dīzeļvilciena izmēģinājuma brauciens posmā Rīga – Sigulda – Rīga. Šobrīd dīzeļvilciena motorvagons ir sekmīgi reģistrēts ritošā sastāva valsts reģistrā un no 2021. gada oktobra beigām ir uzsākta pasažieru pārvadāšana ar atjaunoto dīzeļvilcienu. Lai uzņēmums nodrošinātu DR1A sērijas dīzeļvilcienu drošu ekspluatāciju un pasažieru pārvadājumus noteiktā apjomā 2021. gadā “Pasažieru vilciens” 2021. gada 4. martā izsludināja iepirkuma procedūru par trīs jaunu iepriekš nelietotu M756B tipa dīzeļdzinēju iegādi ar iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 24. martam. Iepirkumu procedūras rezultātā tika saņemti piedāvājumi no trīs komersantiem. Par iepirkumu procedūras uzvarētāju tika atzīta SIA “Liepājas kuģubūves rūpnīca” par divu jaunu iepriekš nelietotu M756B tipa dīzeļdzinēju iegādi un šobrīd norit līguma slēgšanas process.

Lai pilnā apjomā nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību posmā Rīga – Daugavpils, atbilstoši STP 2021. gada 27. augusta lēmumam Nr.1 no 2021. gada 1. septembra norīkots vilciens Nr. 808/801 maršrutā Rīga-Daugavpils ikdienas kursēšanā (papildus izpildes dienas no pirmdienas līdz ceturtdienai). Savukārt lai uzlabotu vilcienu pasažieru ērtības un paplašinātu piedāvājumu valsts iedzīvotājiem un viesiem biežāk izmantot vilcienu satiksmi, ir veiktas izmaiņas vilcienu grafikā attiecībā uz vilcienu Nr.804/803 Madonas un Gulbenes virzienos ar izpildi sestdienās – šobrīd tie ir norīkoti šajos maršrutos visu gadu (iepriekš bija noteikti sezonā no 1. jūnija līdz 26. septembrim). Tāpat ir lemts par maršruta Rīga-Krāslava pagarināšanu līdz Indras stacijai atsevišķās dienās. 2021. gada 3. ceturksnī ir sagatavota nepieciešamā informācija un aprēķini VSIA “Autotransporta direkcija” par ekspreša vilciena maršrutā Rīga-Rēzekne (Nr.702/701) norīkošanu ikdienas satiksmē (papildus izpildes dienas no pirmdienas līdz piektdienai). Vienlaikus tiek turpināta sadarbība ar Autotransporta direkciju, VAS “Latvijas dzelzceļš” u.c. iesaistītajām iestādēm par turpmākajiem pasažieru pārvadājumu apjomiem nākamajam 2021. - 2022. gada grafika periodam, tajā skaitā iedzīvotāju mobilitātes veicināšanu, pieturvietu un infrastruktūras attīstību.

2021. gada 3 ceturkšņos tika ieviests jauns elektroniskais biļešu veids abonementu un dienas e-biļetes ar mērķi nodrošināt e-biļetes pieejamību elektroniskā veidā, kas ir ātri, ērti izmantojams rīks ikvienam uzņēmuma klientam. Projekta izstrādē tika izmantotas jaunās tehnoloģijas ar mērķi novērst iespējamību, lai biļetes netiktu viltotas un izmantotas atkārtoti ļaunprātīgi. Attīstot e-produktu, turpinās darbs pie abonementa e-biļešu uzlabošanas un papildinājumu funkcionalitātes tehnoloģiskās attīstības.

Tāpat uzņēmums 2021. gada 9 mēnešos aktīvi turpināja darbu pie dažādu uzņēmuma un tā pakalpojumu attīstības un uzlabošanas projektiem. Neraugoties uz esošās epidemioloģiskās situācijas radītajām nobīdēm ražošanas procesā, aktīvi noris jauno elektrovilcienu ražošanas process, saskaņā ar 2019. gada 30. jūlijā AS “Pasažieru vilciens” un Čehijas “Škoda Vagonka” a.s. noslēgto iepirkuma līgumu par 32 jaunu elektrovilcienu piegādi – 2021. gada jūlijā Škoda ražotnē tika klātienē inspicēts ražošanas process (notiek virsbūvju metināšana, viens galvas vagons nokrāsots). Turpinās darbs pie jauna remontu centra būvniecības projekta attīstības. Lai nodrošinātu projekta tālākas realizācijas tiesisko pamatojumu, uzņēmums turpina komunikāciju ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par projekta realizācijai nepieciešamo zemes gabalu nodošanu Sabiedrības īpašumā, valdījumā vai citā ilgtspējīgā tiesiskā formā.

Ņemot vērā, ka 2021. gads ir pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu, uzņēmums iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, lai veicinātu vilcienu kā droša un ilgtspējīga transporta izmantošanu – no gada sākuma publiskojot informatīvus, izzinošus un interesantus faktus par pasažieru vilcieniem. 2021. gadā akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” ir atzīta par mīlētāko un zaļāko uzņēmumu pasažieru pārvadājumos Latvijā. No kopumā izpētē iekļautajiem teju 300 zīmoliem Latvijas “Pasažieru vilciens” Mīlētāko zīmolu topā pakāpās no 53. uz 41. vietu un ceturto gadu pēc kārtas notur 1. vietu pasažieru pārvadājumu kategorijā. Lai vēl vairāk stiprinātu uzņēmuma kapacitāti attīstībā un klientu servisā, ir izveidots jauns klientu apkalpošanas standarts, kurā noteikti klientu attiecību pamatnosacījumi un principi, organizējot un nodrošinot klientu apkalpošanas procesus vilcienos, biļešu kasēs un I-punktā. Uzņēmumā izveidota uz kompetencēm balstīta darbinieku apmācību sistēma, kurā mācību vajadzības ir pamatotas un balstītas uz mērķu sasniegšanai nepieciešamo kvalifikāciju. 2021. gada augustā sertifikācijas organizācija “Bureau Veritas” veica uzņēmumā pārsertifikācijas auditu par atbilstību ISO 9001:2015 un 50001:2018 standartu prasībām. Auditori atzīmēja, ka uzņēmumā ir izveidota vadības sistēma, kas ļauj savlaicīgi apzināt izmaiņas saistošajās normatīvajās un citās prasībās. “Pasažieru vilciens” saņēma rekomendācijas tās kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 un energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2018 procesu turpināšanai.

2021. gadā akciju sabiedrībai “Pasažieru vilciens” piederošie vilcieni pārvadā pasažierus četros elektrovilcienu (Rīga – Tukums, Rīga – Skulte, Rīga – Jelgava un Rīga – Aizkraukle) un piecos dīzeļvilcienu (Rīga – Sigulda – Valmiera – Lugaži, Rīga – Madona – Gulbene, Rīga – Krustpils – Rēzekne – Zilupe, Rīga – Krustpils – Daugavpils un Rīga – Dobele – Liepāja) maršrutos Latvijā. Kopumā pārskata periodā tika veikti 4.49 miljoni vilcienu km un pārvadāti 8.27 miljoni pasažieru. Lai nodrošinātu savienojumu ar Igaunijas pasažieru pārvadātāju, uzņēmums veic pasažieru pārvadājumus arī maršrutā  Lugaži – Valga. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai ikdienā tiek izmantoti 23 elektrovilcienu sastāvi un 18 dīzeļvilcienu sastāvi. Uzņēmums veic arī pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva uzturēšanas un kapitālā remonta darbus.

Pārskats par AS “Pasažieru vilciens” darbību 2021. gada pirmajos 3 ceturkšņos aplūkojams šeit.