Nozares ziņas Dzelzceļš

AS “Pasažieru vilciens” ir noslēgusi līgumu ar spāņu uzņēmumu “ACYGS Sales Management, S.L.” par ritošā sastāva apkopes un remonta servisa centra (depo) projekta koncepcijas izstrādi. Tā summa ir 86 248,80 eiro bez PVN, izpildes termiņš ­– četri mēneši. Jaunā depo plānotā atrašanās vieta ir Vagonu parka “C” parka teritorijā, Rēznas ielā 9, Rīgā.

“ACYGS Sales Management, S.L.” izstrādās depo koncepciju, nosakot tā apjomu un izvietojumu, ievērojot funkcionalitāti un tehnoloģiskos procesus ritošā sastāva apkopei, kā arī izplānojot pieguļošo infrastruktūru. Līguma ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi par projekta realizācijas posmiem, projektēšanas un būvprojekta stadijām, depo galvenie parametri, raksturlielumi un prasības, projektējamās ēkas telpu grupas, to lietošanas veidi un parametri, kā arī rekomendācijas depo ēkas iekšējiem un ārējiem inženiersistēmu tīkliem.

Jaunā depo koncepcijas izstrādātājs uzvarēja atklātā iepirkuma procedūrā, kurā pieteicās divi pretendenti. “ACYGS Sales Management, S.L.” gan atbilst “Pasažieru vilciena” izvirzītajiem kritērijiem, gan piedāvāja zemāko cenu. Uzņēmumam ir pieredze līdzīga mēroga un sarežģītības projektos Brazīlijā, Kanādā, Spānijā, Itālijā, Taivānā un Šveicē. 

Iepirkuma darba uzdevums tika sagatavots, ievērojot VAS “Latvijas dzelzceļš” norādījumus. Izstrādātā koncepcija būs pamats turpmāku lēmumu pieņemšanai par projekta realizācijai nepieciešamo zemes gabalu nodošanu AS “Pasažieru vilciens” valdījumā, kā arī iepirkumu veikšanai jaunā depo projektēšanai un būvniecībai.

Par AS “Pasažieru vilciens”

2001. gada 2. novembrī dibinātā akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” ir lielākais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. AS “Pasažieru vilciens” ir patstāvīgs valsts īpašumā esošs uzņēmums. 2021. gadā uzņēmums pārvadāja vairāk nekā 11 miljonus pasažieru, 98,9% reisu izpildot precīzi pēc vilcienu kursēšanas grafika.

 

Papildu informācijai:
Sigita Zviedre
AS „Pasažieru vilciens”
Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja
Mob. tālr. 26377286
E-pasts: sigita.zviedre@pv.lv