Jaunumi COVID-19
skats no auto salona uz kravas auto uz ceļa

Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijas Republikā nav jāveic kravu autopārvadātājiem, ja izpildās vismaz viens no nosacījumiem: darba pienākumu veikšanai Latvijā uzturēsies mazāk nekā 72 stundas vai uzturēšanās ilgums kādā no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm* pēdējo 14 dienu laikā nav pārsniedzis 72 stundas. Minētie nosacījumi attiecas un ir jāizvērtē visiem autopārvadātājiem, kuri veic kravas pārvadājumus, neatkarīgi no to valstspiederības un transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.

Papildu drošības pasākumi noteikti, lai mazinātu Covid-19 vīrusa, īpaši jaunā lipīgākā vīrusa paveida izplatību valstī, ar mērķi samazināt normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, kad šķērsojot Latvijas Republikas robežu nav nepieciešams Covid-19 tests. Starpinstitūciju Operatīvās vadības grupā noteikts papildu skaidrojums par Ministru kabineta (MK) 360. noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” attiecīgās normas piemērošanu autopārvadātājiem.

MK noteikumi nosaka, ka Covid-19 tests nav nepieciešams, ja izpildās viens no diviem normā minētajiem nosacījumiem.

Pirmais nosacījums paredz, ka kravas autopārvadātājam Covid-19 testu nav jāveic, ja viņš, veicot darba pienākumus, ieskaitot kravas iekraušanu un izkraušanu, 72 stundu laikā no iebraukšanas brīža izbrauc no Latvijas. Ja 72 stundu laika ierobežojums tiek pārsniegts, tad vadītājam  jau atrodoties Latvijā jāveic testu.

Otrs nosacījums nosaka, ka Covid-19 testu pirms iebraukšanas Latvijas Republikā nav jāveic, ja autopārvadātāja uzturēšanās ilgums kādā no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm* pēdējo 14 dienu laikā nav pārsniedzis 72 stundas.

Ņemot vērā, ka daudzās Eiropas valstīs pēdējo dienu laikā ieviesti jauni pārvadājumu ierobežojumi un pastiprināta kontrole, autovadītājiem nepieciešams ilgāks laiks pārvadājumu veikšanai. Tādējādi 72 stundu uzturēšanās ilgums attiecināms uz katru no nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm pēdējo 14 dienu laikā, kurās transporta darbinieks veic savus pienākumus. Regulējums vērsts uz to, lai transporta darbinieki pēc iespējas mazāk uzturētos kādā konkrētā valstī un ātrāk atgrieztos no reisiem, kas attiecīgi samazina iespējas kontaktēties ar citām personām.

Spēkā paliek līdzšinējā prasība, iebraucot Latvijā, uzrādīt atbilstošās kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darbdienas tahogrammu, kā arī Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu. Sertifikāta formas pieejamas latviešuangļu un citās valodās.

Vienlaikus jāievēro šādi drošības pasākumi – uzturoties sabiedriskās vietās, jālieto mutes un deguna aizsegs, darba laikā jāievēro noteiktie piesardzības pasākumus, kā arī nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem (piemēram, nedoties ciemos). Parādoties kādām elpceļu infekcijas pazīmēm, jādodas pašizolācijā un jāsazinās ar ārstu.

Ieceļošanai Latvijā ir derīgs tikai PĶR (PCR) Covid-19 tests.

Jaunos grozījumus skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

*Saskaņā ar SPKC informāciju par nopietnas sabiedrības veselības apdraudējuma valstīm: Valstis ar augstiem saslimstības rādītājiem.

Autotransporta direkcijas informatīvais tālrunis: 67280485

 

Komunikācijas nodaļa
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv