Jaunumi Jūrlietas
skats uz ostu

Ministru kabinets ceturtdien, 14. jūlijā, apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos rīkojumus par Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes likvidēšanas komisiju izveidi, lai uz pārvalžu bāzes veidotu jaunas kapitālsabiedrības.

Tas viens no soļiem ceļā uz jaunajā Ostu likumā iekļauto pārmaiņu īstenošanu.

“Ostu pārvaldības maiņa nozīmē ne tikai juridiskas izmaiņas, bet arī domāšanas maiņu – ostās veidojot skaidru korporatīvās pārvaldības struktūru, ar biznesa plānu, komerciāliem mērķiem un profesionālu darbību gan izmaksu samazināšanā, gan jaunu darbavietu radīšanā,” saka satiksmes Tālis Linkaits.

Likvidācijas komisiju uzdevums būs nodrošināt Rīgas brīvostas pārvaldes likvidāciju un to saistību nodošanu jaundibinātajai kapitālsabiedrībai un Ventspils brīvostas pārvaldes likvidāciju un to saistību nodošanu AS “Ventas osta”.

Komisijās iekļauti pārstāvji no SM, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas (Valsts kases), Pārresoru koordinācijas centra un attiecīgajām brīvostu pārvaldēm (Ventspils brīvostas likvidācijas komisijā arī AS “Ventas osta” pārstāvis). Ar brīvostu pārvalžu likvidāciju saistītie izdevumi tiks segti no attiecīgās brīvostas pārvaldes līdzekļiem.

Ostu reformas mērķis ir veicināt to konkurētspēju ilgtermiņā, nodrošinot valsts un pašvaldību interešu ievērošanu un pārvaldību atbilstoši starptautiskajiem labas pārvaldības pamatprincipiem, saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām. Ostu likums paredz līdzšinējā pārvaldības modeļa pārveidi par kapitālsabiedrībām, kas nodrošinās politisko neatkarību ostu darbībā, valsts interešu ievērošanu, kā arī profesionālu un caurspīdīgu ostu pārvaldību. Vienlaikus pārmaiņas veicinās ostu attīstību un konkurētspēju ilgtermiņā.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv