Nozares ziņas Sabiedriskais transports
autobuss uz autoceļa saulainā vasaras dienā

Satiksmes ministrija informē, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes locekļa amata kandidātu atlases process tika organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 „Valdes un valdes priekšsēdētāja nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” noteikto kārtību.

Ar Satiksmes ministrijas 2023. gada 15. oktobra rīkojumu Nr. 01-03/208 “Par  valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu atlasi” tika izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Ligita Austrupe – komisijas vadītāja – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i.;
  • Inguna Strautmane – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore;
  • Annija Novikova – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktore;
  • Vladislavs Vesperis – komisijas loceklis – Valsts kancelejas  Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
  • Ivo Ošenieks – neatkarīgais eksperts – Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents;
  • Krišs Zvirbulis – neatkarīgais eksperts – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktora vietnieks;
  • Juris Kalniņš – neatkarīgais eksperts – Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētājs.

Izsludinātajam konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemti 18 pieteikumi; uz valdes locekļa amatu ar kompetenci sabiedriskā transporta un risku vadības jomā saņemti 11 pieteikumi; savukārt uz valdes locekļa amatu ar kompetenci pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos autopārvadājumu jomā saņemti astoņi pieteikumi.

Konkurss tika organizēts trīs kārtās, vērtējot kandidātu zināšanas un pieredzi jautājumos, kas saistīti sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, pakalpojumu nodrošināšanu autopārvadājumu publisko iepirkumu procesiem, transporta un loģistikas jomu, kapitālsabiedrības darbības veidiem, jomām un mērķiem un kapitālsabiedrības korporatīvo pārvaldību, kā arī tika vērtētas kandidātu svešvalodu zināšanas.

Ievērojot piesaistītās personāla atlases kompānijas izvērtējumu, Nominācijas komisija pirmajā kārtā vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (izglītība, daba pieredze), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Otrajā kārtā daļēji strukturētā intervijā tika vērtētas kandidātu profesionālās zināšanas, kā arī Nominācijas komisija uzklausīja pretendentu sagatavoto prezentāciju par tēmu “Redzējums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” attīstības virzieniem tuvākajos 5 gados. Izaicinājumi un iespējas” un izvērtēja kandidātu prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu diskusiju, kā arī tika vērtēta kandidātu motivācija un angļu valodas zināšanas. Atlases trešajā kārtā tika vērtētas kandidātu  kognitīvās (domāšanas) spējas, kā arī notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana, ko nodrošināja personāla atlases kompānija.

Izvērtējot kandidātus atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz katru amata vietu izvirzīt vienu atbilstošāko pretendentu.

Plašāka informācija tiks sniegta tuvākajā laikā.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv