Nozares ziņas Sabiedriskais transports
sievietes rokas uz stūres

Balstoties uz veiktajām izmaiņām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, Ukrainas pilsoņi no 2022. gada 12. marta varēs reģistrēties Autotransporta direkcijas uzturētajā Taksometru vadītāju reģistrā, dodot iespēju darboties komercpārvadājumu ar taksometru un pārvadājumu ar vieglo automobili jomā. Ukrainas pilsoņiem netiks izvirzītas prasības par valsts valodas zināšanām, kā arī netiks prasīts apliecinājums par vadīšanas tiesību aizlieguma neesamību, kas ir prasība gadījumos, ja vadītāja apliecība izsniegta ārvalstīs.

Ukrainas civiliedzīvotājam papildus pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāja reģistrācijas iesniegumam būs jāiesniedz šādi dokumenti:

  • uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam kopija, kas iegūta, pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 3. pantu;
  • autovadītāja apliecības kopija;
  • autovadītāja fotogrāfija.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz, ka uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību tiks izsniegtas ne tikai Ukrainas pilsoņiem, bet arī personām, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem. Likums tiek attiecināts arī uz tām personām, kuras nevar atgriezties Ukrainā un tādējādi uzturēšanās atļaujas un vīzas varēs saņemt personas, kas jau kādu laiku uzturas Latvijas teritorijā un uz tām arī attieksies atvieglojumi reģistrācijai Taksometru vadītāju reģistrā.

Šobrīd Autotransporta direkcijas klienti pakalpojumus saņemt var attālināti. Detalizēta informācija par Autotransporta direkcijas klientu apkalpošanas centra darbalaiku pieejama Autotransporta direkcijas mājaslapā.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67356129; +371 26627578
E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv