Jaunumi
Tālis Linkaits

Šodien, 16. oktobrī, satiksmes ministrs Tālis Linkaits prezentēja satiksmes nozares iniciatīvas Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaistei Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadībai un tās biedriem. Ministrs akcentēja Eiropas Savienības finansējuma nozīmīgumu satiksmes sektora izaugsmei ilgtermiņā un aicināja LDDK un tās biedrus uz sadarbību satiksmes nozares attīstībā.

Linkaits akcentēja Satiksmes ministrijas pieteikto projekta mērķi - īstenot Rīgas metropoles areālā paradumu maiņu, veicot satiksmes kravu plūsmas novirzīšanu no pilsētas centra, alternatīvu maršrutu izveidi, pasažieru autotransporta lietotāju novirzīšanu uz sabiedrisko un sliežu transportu, tādējādi sekmējot transporta negatīvās ietekmes uz vidi samazinājumu.

Ministrs skaidroja – lai reformu un investīciju projektus iekļautu Atveseļošanas un noturības mehānismā, tām jāatbilst valsts specifiskiem izaicinājumiem un prioritātēm, kas norādītas dalībvalstīm sniegtajos ieteikumos, jo īpaši zaļās un digitālās pārejas kontekstā. Eiropas Komisija savās rekomendācijās Latvijai norāda uz nepieciešamību uzlabot transporta infrastruktūru Rīgā un tās apkārtnē, turpināt autoceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, kā arī veikt pasākumus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanai.

Ministrs norādīja, ka, ņemot vērā ES Atveseļošanās un noturības mehānisma ierobežojumus pieejamajā finansējumā un laikā, ar ministra rīkojumu izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras ietvaros plānots izstrādāt konceptuālo modeli minēto vajadzību/projektu sastrukturizēšanai un prioritizēšanai, lai novērtētu šo pieteikto projektu savstarpējo sinerģiju un komplekso pienesumu CO2 samazinājuma kontekstā. Konkrētu projektu saraksts un aptuvenās summas provizoriski varētu būt zināmas nākamā gada sākumā.

Tikšanās noslēgumā ministrs atbildēja uz LDDK biedru jautājumiem.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
e-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv