Nozares ziņas Jūrlietas

2022. gadu Liepājas ostas stivirodkompānijas noslēgušas ar vēsturiski lielāko pārkrauto kravu apjomu, pārspējot 2018.gadā uzstādīto rekordu 7,54 milj.tonnu. Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, aizvadītais gads ir bijis izaicinājumiem pilns un Liepājas ostas uzņēmējiem prasījis ātru un efektīvu rīcību. Sasniegtā rezultāta pamatā ir stividorkompāniju spēja gan sankciju, gan tranzīta koridoru un ģeopolitisko izmaiņu rezultātā zaudētās kravu grupas aizvietot ar citām.

Ja iepriekšējos divus gadus vēl nebijis izaicinājums bija COVID pandēmija, tad 2022. gada 24. februāris atnesa pilnīgu jaunu realitāti un pilnībā izmainīja tranzītbiznesa nozari un ostas darbību, uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis. “Jāsaka milzīgs paldies uzņēmējiem un ikvienam ostā strādājošajam, kuri spēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem, turpināja strādāt, ievērojot visus nosacījumus un sankcijas, un piesaistīja jaunas kravas, kas šodien mums ļauj visiem kopīgi lepoties ar sasniegto rezultātu. Kravu tonnas no vienas puses ir tikai cipari, bet aiz tiem stāv cilvēki, kuri katru dienu ir rūpīgi un neatlaidīgi strādājuši, nodrošinot nepārtrauktu ostas darbu un nodokļus valsts un pašvaldības budžetā.”

Liepājas osta pēc darbības atjaunošanas 1992. gadā pārkrāva 0,11 milj. tonnas kravu, kad blakus esošās ostas krāva vairākus desmitus miljonu tonnu. Kā uzsver Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Liepājas osta ir lēnām, bet stabili attīstījusies, veiksmīgi sadarbojoties uzņēmējiem, pašvaldībai un valstij. “Katrs investīciju projekts ir bijis rūpīgi pārdomāts un saskaņots ar uzņēmēju attīstības plāniem. Piemēram, pirms diviem gadiem Liepājas SEZ pārvalde izbūvēja ērtu auto pievedceļu prāmju terminālam, stividorkompānija “Terrabalt” pārkārtoja un pilnveidoja termināla loģistiku, kas ļāva ērtāk un ātrāk apkalpot Stena Line prāmju izkraušanu un uzkraušanu, un nu jau otro gadu pieaug kravu plūsma. 2022. gadā RO-RO kravu apgrozījuma pieaugums bija  19,5 % salīdzinot ar 2021. gadu. Tāpat esam rūpīgi strādājuši ar vietējo kravu piesaisti, kas palīdz pārliecinošāk pārvarēt jaunos apstākļus, attīstījuši lauksaimniecības kravu uzglabāšanas un pārkraušanas kapacitāti un pilnveidojuši koplietošanas infrastruktūru. 2022. gadā, pārvarot dažādus sarežģījumus, esam īstenojuši LAD projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” un cieto segumu ieguvis pēdējais autoceļa posms Liepājas ostā.”

Kopējais kravu apgrozījums 2022. gadā bija 7,61 milj. tonnu, kas veidoja pieaugumu + 7,8 %, salīdzinot ar 2021. gadu un nodrošinot vidējo mēneša apgrozījumu 634 052,66 tonnas mēnesī ( 2021. gadā - vidēji 588 059,18 mēnesī). Līdz šim lielākais kravu apgrozījums Liepājas ostā bija 2018. gadā – 7,54 milj. tonnu. Starpība viens pilnībā uzkrauts panamax klases kuģis, salīdzina pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis. Būtiski ir palielinājies ostā ienākošo kravu īpatsvars pārkrauto kravu apjomā – ja pirms pieciem gadiem tās sastādīja tikai 12%, tad 2022.gadā – jau 27%.

2022. gadā lielākā krava bija 66 686,22 tonnas kviešu, sasniedzot līdz šim lielāko iegrimi 13 m, ko ļāva nodrošināt veiktās investīcijas kuģu ceļu padziļināšanā un uzturēšanā. Kuģis STAR NADZIYE daļu kravas uzņēma LSEZ SIA “DanStore” beramkravu terminālī 43. piestātnē, daļu LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal” 51. piestātnē, bet atlikušo jaunizbūvētajā Liepājas ostas 54. piestātnē.

Aizvadītajā gadā joprojām lielākā kravu grupa bija beramkravas – 5 110,7 tūkst. tonnu jeb 67 % no visām kravām. Lauksaimniecības kravu segmentā dominēja labība un labības produkti, vienlaikus piesaistot arī jaunus kravu veidus. Aizvadītajā gadā, mainoties loģistikas virzieniem tika importēta gan soja no Argentīnas, gan cukurs no Brazīlijas, kas tālāk tika sūtīts uz tuvējo austrumu valstīm.  Kopumā tika izkrauti seši kuģi, kas atveda 198,8 tūkst. tonnu cukura.

Otra lielākā kravu grupa – ģenerālkravas veidoja 29% jeb 2 179,7  tūkst. tonnu. Ģenerālkravu segmentā novērojams lielākais kravu apjoma pieaugums, gan jau minēto RO-RO kravu grupā, gan kokmateriālu apgrozījumā. 2022. gadā RO-RO kravas veidoja  20% no visām ostas kravām, bet kokmateriāli  5%  jeb 359,6 tūkst. tonnu. Ģenerālkravu segmentā 2022. gadā pieauga gan vietējo ražošanas uzņēmumu saražotās produkcijas eksports, gan tika piesaistītas jaunas kravas. LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” piesaistīja un pārkrāva vairāk kā 48 tūkt. tonnu alumīnija stieņu.   

Salīdzinoši mazākais kravu apgrozījums Liepājas ostā aizvadītajā gadā bija lejamkravu segmentā, jo to visvairāk ietekmēja ģeopolitiskā situācija. Lejamkravas 2022. gadā samazinājās uz pusi un veidoja  vien 4 % no visām kravām jeb 318,2 tūkst. tonnu.

No ostas stividorkompānijām lielākais kravu apgrozījums 2022. gadā bija LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal” – 2 409 986,21 tonna, sasniedzot pieaugumu +17,3 %. LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” pārkrāva 1 971 720,58 tonnas, kas ir + 12,2%, bet LSEZ SIA “Terrabalt” – 1 724 731,05 tonnas jeb + 9,6 %.

2022. gadā Liepājas ostā apkalpoti 1 602 kuģi, iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits bija 85 422, kas veidoja pieaugumu + 92%. Pieaugums arī pārvadāto Ro-Ro vienību skaita ziņā  + 41 %.

Iespaidīgākais 2022. gada kuģis noteikti bija  200 metrus garais  "ARC Defender", kas 18. aprīlī, Liepājā ieradās no ASV ostas Čārlstonas Dienvidkarolīnas štatā,  nogādājot vairāk nekā 350 ASV Bruņoto spēku militārās un atbalsta tehnikas līdzekļu, kas piedalījās starptautiskajās militārajās mācībās "Defender Europe 2022" Baltijas jūras reģiona un Austrumeiropas valstīs.

2022. gadā  Liepāja sevi pieteica kā pievilcīgu galamērķi kruīzu maršrutos Baltijas jūrā, un Liepājas osta uzņēma sešus kruīza kuģus, kas atveda vairāk kā 2500 viesus no ASV, Apvienotās Karalistes, Skotijas, Vācijas un citām valstīm.

Savu otro sezonu pēc rekonstrukcijas veiksmīgi aizvadīja arī Liepājas Jahtu osta. 2022. gadā Liepājas ostā apkalpotas 200 jahtas, kas veido aptuveni 10%  pieaugumu attiecībā pret iepriekšējo sezonu. 2022.gads bijis interesants ne tikai ar apkalpoto jahtu veidiem, starp kurām arī 43 metrus garās motorjahta “MoonShadow” uzņemšana un jau tradicionālā burinieku ienākšana. 2022. gada sezona parādīja, ka salīdzinoši strauji pieaug  vietējo peldlīdzekļu īpašnieku interesi par jahtu ostas izmantošanu. Jaunās piestātnes aktīvi izmantoja gan tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu laivas un kuģīši, gan arī individuālo peldlīdzekļu īpašnieki. Īpašu noskaņu Jahtu ostai radīja arī vietējo zvejnieku atsāktā tradīcija svaigo lomu tirgot tieši no laivas.

Kā viens no gada spilgtākajiem notikumiem Jahtu ostai cieši saistās ar pagātnes notikumiem – tieši pirms 30 gadiem, kur izvietotas jahtu piestātnes, uz pirmā atjaunotā Jūrasspēku kuģa “Sams” tika pacelts Latvijas kara flotes karogs. Godinot šo gadadienu, Liepājas SEZ pārvalde Jahtu ostā uzstādīja piemiņas zīmi, kurai vizuālo risinājumu izstrādāja Reinis Kuncītis.

Jūras svētku laikā Liepājas Jahtu osta vienkopus aicināja jūras un ezera peldlīdzekļus uz atraktīvu parādi, kas ir salīdzinoši jauna tradīcija, bet iemantojusi jau lielu popularitāti. Pasākums “Pilsētas platumā no ezera uz jūru” notika jau ceturto gadu un pulcēja arī ievērojamu skatītāju līdzdalību.

Liepājas osta savu darbību kā tirdzniecības osta atjaunoja pirms 30 gadiem, bet kā atbalsta instruments veiksmīgākai, efektīvākai un ātrākai attīstībai 1997. gadā tika izveidota Liepājas SEZ ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, jaunu investoru piesaisti un jaunu darbavietu radīšanu.

Attīstības projekti

2022. gadā esošo noliktavu saimniecību paplašināja LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” un nodeva ekspluatācijā divas jaunas noliktavas ar kopējo plātību 6018,2 m2.

2022. gadā Liepājas ostā uzsāka dzeramā ūdens termināla būvniecību, kas nākotnē būtiski palielinās ostas kravu apgrozījumu un palielinās vietējo kravu īpatsvaru. Plānotā termināla jauda 3 milj. tonnas.

2022. gadā Liepājas SEZ pārvalde turpināja  bijušās rūpnīcas Liepājas Metalurgs teritorijas attīstības projekta izstrādi, Liepājas pašvaldība apstiprināja teritorijas lokālplānojumu, kurš paredz to no slēgtas teritorijas pārvērst par publisku, izveidojot vienotu un pieejamu infrastruktūru. Nākotnē, sekojot pasaules ekonomikas attīstības tendencēm,  veidos to par  modernu un inovatīvu  industriālo parku, kas balstīts uz ilgtspēju un aprites ekonomikas pamatprincipiem.

2022. gadā Liepājas SEZ pārvalde  īstenoja projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta”, kura ietvaros rekonstruēja ostas 71., 72., 83., 85., 86., 87. piestātni un pārbūvēja Atslēdznieku ielas posmu.  Zvejniecības nozare Liepājas ostā visos laikos ir bijusi ļoti nozīmīga.  Sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru, Liepājas SEZ pārvalde atbalsta zvejniecību, palīdzam uzlabot zvejnieku  ikdienas darba apstākļus un reizē sakārtojot pilsētvidi, padarot to pievilcīgu.

Liepājas SEZ pārvalde 2022. gadā turpināja īstenot projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana. II kārta” ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros.  Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji  netiks vairs pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte visā Baltijas jūras reģionā..

Tāpat 2022. gadā Liepājas SEZ pārvalde  īstenoja ES Kohēzijas fonda projektus, kas paredz gan apgaismojuma izbūvi Loču kanālā, gan Karostas kanālā.

2022. gadā Liepājas SEZ pārvalde atbilstoši Liepājas SEZ ilgtermiņa Attīstības plāna stratēģiskajiem mērķiem uzsāka Liepājas ostas Priekšostas attīstības projektu ar mērķi izveidot jaunu sauszemes teritoriju ar prioritāru izmantošanu – atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības, apkalpošanas un uzturēšanas bāzes vajadzībām. 

Liepajas osta

  

Līga Ratniece-Kadeģe

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 29233446

liga@lsez.lv