Jaunumi

Lai paaugstinātu starptautiskās lidostas “Rīga” drošību un infrastruktūras energoefektivitāti, kā arī mazinātu tās darbības ietekmi uz vidi, 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzēti 11.48 milj. eiro Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējuma.

 

Ministru kabineta (MK) sēdē, 2.augustā apstiprināti MK noteikumi “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga””.

SAM plānotās darbības paredz ieguldījumus lidostas attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā, lai samazinātu lidostas saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi. Tāpat SAM ietvaros plānots īstenot darbus, kuri nodrošinās lidostas civilās aviācijas drošības pasākumu uzlabošanu un paaugstinās tās infrastruktūras energoefektivitāti.

SAM īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējums ir 11.48 milj. euro. Nepieciešamo nacionālā līdzfinansējuma daļu nodrošinās projekta iesniedzējs – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

SAM īstenos ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, tā atlasi un vērtēšanu veiks Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.

Aivis Freidenfelds
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.:67028013
komunikacijas@sam.gov.lv