Nozares ziņas

Lai veicinātu Rīgas Centrālās pasažieru stacijas ēkas attīstību un arī stacijas ēkas pārbūves laikā turpinātu nodrošināt tās apmeklētājiem piedāvāto pakalpojumu klāstu, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) piedāvā iespēju nomāt brīvās telpas Rīgas pasažieru stacijas ēkā, kā arī tirdzniecības vietas dzelzceļa tuneļos, dodot iespēju arī uzņēmējiem veidot un attīstīt mūsdienīgus pakalpojumus. Telpas un vietas dzelzceļa tuneļos un stacijas ēkā nomātājiem tiks piešķirtas izsoles kārtībā ar augšupejošu soli.

Kopumā izsolē uz stacijas pārbūves laiku tiks piedāvāts  komercplatību kopums, tajā skaitā telpas ar kopējo platību virs 5,6 tūkst.m2 Centrālajā stacijas ēkā, vietas dzelzceļa stacijas tuneļos, kā arī atsevišķas vietas reklāmas stendu, izkārtņu un pakalpojuma ierīču (kafijas vai ūdens automāti, bankomāti u.c.) izvietošanai. Telpas un atsevišķās vietas dzelzceļa tuneļos paredzētas plašam pakalpojumu vai saimnieciskās darbības veidam, savukārt papildus vietas paredzētas 17 reklāmas stendu un vienas izkārtnes izvietošanai, kā arī deviņu pakalpojuma ierīču uzstādīšanai.  

Ņemot vērā, ka centrālā stacija ir ne tikai vieta pasažieru uzņemšanai vai izkāpšanai, bet pilda arī nozīmīgu lomu sabiedrībā, mūsdienīgu pakalpojumu sniegšana ir priekšnosacījums Centrālās stacijas ēkas pārveidei par mūsdienīgu, pasažieru vajadzībām atbilstošu multimodālu centru. Līdz ar to LDz aicina uzņēmējus izmantot LDz piedāvājumu, piedaloties izsolē un iesaistoties Rīgas centrālās pasažieru un tūristu tikšanās vietas labiekārtošanā un attīstībā.

Komercplatību kopumam Rīgas pasažieru stacijas ēkā sākumcena noteikta 65 691,21 EUR mēnesī. Nomas līguma plānotais darbības termiņš ir līdz dienai, kad noslēgsies projekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta būvniecība, kā arī uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvniecība.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Zelta novērtējumu, kā arī ierindojas starp vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītajiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš”
Ārējās komunikācijas daļa
Tālr.: 6723 4567, 2955 0199
e-pasts: Ieva.Bethere@ldz.lv
www.ldz.lv