Jaunumi Satiksme
KB_prioritātes

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens uzsver, ka valdības papildu piešķirtie 40 miljoni eiro Satiksmes ministrijas (SM) prioritārajiem pasākumiem dos pozitīvu pienesumu viņa izvirzītajām prioritātēm – virzībai uz zaļo kursu, drošības un piekļūstamības nodrošināšanai, labas pārvaldības ieviešanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai.

Skaidrojot savus prioritāros virzienus, kā zaļās pārejas pamatu satiksmes ministrs uzsver integrētu pasažieru pārvadājumu sistēmu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, modernus transportlīdzekļus, saskaņotus kustības grafikus un vienotus biļešu risinājumiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku izvēlētos izmantot sabiedrisko transportu. Pēc ministra domām, 2024. gadam un nākamiem diviem gadiem dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai piešķirtie papildu 19 miljoni eiro gadā nevar atrisināt visus izaicinājumus; vienlaikus finansējums dos iespēju stiprināt dzelzceļa lomu, nodrošinot pasažieriem ērtu un mūsdienīgu pārvietošanos.

Tāpat Briškens kā nozares prioritāti akcentē ikvienam cilvēkam piekļūstamu un drošu transporta infrastruktūru, kā arī mobilitātes pakalpojumus, tostarp cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Valdības reģionālajam sabiedriskajam transportam dotācijām papildu piešķirtie 18 miljoni eiro nākamos trīs gadus veicinās iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā par samērīgu maksu, lai visiem nodrošinātu pieejamību izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kā arī nokļūšanu uz darbu un citiem galamērķiem.

2024. gadā un nākamos divus gadus valdības piešķirtais 1 miljona eiro finansējums nodrošinās braukšanas maksas atvieglojumus bērniem bāreņiem valstspilsētas pašvaldību organizētajos pārvadājumos. Tāpat maksas atvieglojumi tiks nodrošināti bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Tādējādi tiks nodrošinātas bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu kā sociāli mazāk aizsargātas bērnu grupas intereses. Kā atzīmē ministrs, ar šo lēmumu tiek īstenoti sociāli atbildīgas valsts principi, jo reģionālajā sabiedriskajā transportā minētajām grupām jau tiek nodrošināti braukšanas maksas atvieglojumi.

Kā savu trešo prioritāti Briškens izvirzījis ilgtspējīgu transporta infrastruktūras un pakalpojumu finansēšanas un institucionālās pārvaldības modeli bez slēptām ietekmēm un negodīgas konkurences. Tā kā SM pārvaldībā ir daudz valsts kapitālsabiedrību, risināmo jautājumu lokā būs arī to pārvaldība, dalība starptautiskos kapitāla tirgos, darba tiesības un darbinieku iemaņu attīstība, kā arī transporta infrastruktūras pielāgošana reģiona aizsardzības spēju stiprināšanai.

Tāpat tā prioritāti Kaspars Briškens akcentē nozares eksporta apjomu kāpināšanu, jaunu tirgu apgūšanu, reģionālo un starptautisko savienojamību, tostarp “Rail Baltica” ekonomiskā koridora attīstību. Būtiska nozīme transporta nozarē ir arī digitalizācijai, mākslīgajam intelektam, 5G tehnoloģijām, inovācijām kapacitātes stiprināšanai un starptautiskajai sadarbībai.

SM_prioritātes

Komunikācijas nodaļa
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv