Jaunumi Tranzīts
KB

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru Padomes sanāksmē, kas notiks 18.jūnijā Luksemburgā. Sēdē būs diskusijas par plānotajām izmaiņām ES likumdošanā, tostarp saistībā ar intermodālajiem kravu pārvadājumiem, ceļu satiksmes drošības uzlabošanu un pasažieru tiesību stiprināšanu.

“Nozares reformas un pārorientācijas kontekstā mums ir svarīgi, lai ES līmenī plānotie pasākumi veicinātu gan nozares tālāku attīstību. Regulējuma pilnveidošana attiecībā uz  intermodālajiem jeb kombinētajiem kravu pārvadājumiem ir Latvijai ļoti svarīgs jautājums, jo plānotās izmaiņas sniegs daudz plašākas iespējas attīstīt kombinētos pārvadājumus ES ietvaros. Mūsu ieskatā ir jāveicina kombinētie pārvadājumi un jāstiprina dzelzceļš kā transporta sistēmas mugurkauls, tāpēc esam sagatavojuši priekšlikumus ES fondu finansējumu pārdalei, paredzot intermodālu kravu pārkraušanas terminālu izveidi Latvijā”, skaidro Kaspars Briškens.

Viens no jautājumiem, kas iekļauts sanāksmes dienas kārtībā, ir regulējuma pilnveidošana attiecībā uz atbalsta sistēmu intermodālajiem kravu pārvadājumiem. Tāpat tiks diskutēts par pasažieru tiesībām multimodālu braucienu kontekstā. Tā mērķis ir panākt efektīvu multimodalitāti transporta sektorā, kur pasažieri, kuri vēlas veikt lielus attālumus, var to darīt apvienojot vairākus kolektīvā transporta veidus, tādējādi izmantojot ilgtspējīgāko un efektīvāko transporta veidu katram brauciena posmam.

Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, ministri tiks informēti par priekšlikuma virzību noteikumiem, kas paredz visā ES panākt autovadītāja tiesību atņemšanu par smagiem ar ceļu satiksmes drošību saistītiem pārkāpumiem, kuri izdarīti dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kura izdevusi pārkāpēja vadītāja apliecību. Luksemburgā  ministri apstiprinās arī Padomes secinājumus par ceļa satiksmes drošības mērķu sasniegšanu.

Komunikācijas nodaļa

E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv