Nozares ziņas Rail Baltica
RB regionala stacija

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinājis iepirkumu, lai atklātā konkursā izvēlētos komersantu, kurš veiks Rail Baltica reģionālo staciju, infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā un Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu ekspertīzi.

Būvprojektu ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām. Ekspertīzes atzinums sniedz pārliecību par publiski pieejamu un sabiedriski nozīmīgu Rail Baltica būvju un ēku būvprojektu atbilstību drošas būves parametriem, savukārt praktiskā nozīme ir palīdzēt pasūtītājam un projektētājiem būvprojektu kvalitātes nodrošināšanā.

Darba apjoms provizoriski ietver šādu Rail Baltica būvniecības objektu izvērtējumu: apmēram 70 km dzelzceļa sliežu ceļu ap objektiem, 37 galveno ēku, 60 peronu (pasažieru un kravas), 28 km ceļu, trīs pārvadu un citu būvju projektu analīzi.

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 48 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt līguma izpildes laiku par laika periodu līdz projektēšanas darbu pabeigšanai (bet ne ilgāk kā 96 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas).

“Eiropas Dzelzceļa līniju” valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris norāda: “Rail Baltica izbūve rit uz priekšu ne tikai Rīgas apkārtnē, bet būvprojektu briedums aug arī ārpus Rīgas, kur jau aktīvi noris projektēšanas darbi, kam secīgi tiks piesaistīta būvekspertīze. Ņemot vērā lielo darbu un infrastruktūras objektu apjomu, ir būtiski pasūtītāja rīcībā iegūt neatkarīgus būvspeciālistus ar plašu tehnisko pieredzi, kas uzraugot projektētāja darbu un atbilstību prasībām, nodrošinās Rail Baltica augsto standartu un kvalitātes izpildi.”

Ņemot vērā infrastruktūras objektu komplicētību, konkursantam izvirzītas augstas prasības. Pretendentam jābūt arī ar attiecīgu pieredzi: iepriekšējo septiņu gadu laikā tas ir bijis galvenais līguma izpildītājs un ir nodrošinājis būvprojekta ekspertīzes  pakalpojumus. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī vidējam gada finanšu neto apgrozījumam iepriekšējos trīs finanšu gados ir jābūt vismaz vienam miljonam eiro.

Paredzamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 21. februāris. Vairāk par iepirkumu un tajā ietvertajām prasībām var iepazīties šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/76889

Lai sniegtu atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par konkursu un tehnisko specifikāciju, Eiropas Dzelzceļa līnijas š.g. 25. janvārī plkst.11:00 (laika josla EEST (Austrumeiropas vasaras laiks), Rīga (Latvija)) organizēs informatīvo sanāksmi. Ieinteresētie piegādātāji ir aicināti reģistrēties informatīvajai sanāksmei, rakstot uz e-pasta adresi: oskars.geide@edzl.lv. Pieteikumā jābūt norādītai šādai informācijai: ieinteresētā piegādātāja oficiālais nosaukums, pārstāvju vārdi, uzvārdi, amati un kontaktinformācija;

Papildu informācijai par projektiem:

Jau ziņots, ka atsevišķos konkursos izvēlēti komersanti, kas 2023. gadā veic būvprojektēšanu Rail Baltica trases t.s. punktveida objektos: 

  • Infrastruktūras apkopes punktus Iecavā un Skultē projektē uzņēmumu apvienība – Latvijas projektēšanas uzņēmums SIA BRD projekts un Itālijā dibināts inženieru uzņēmums Sintagma S.r.l.
    Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu pamatfunkcija būs nodrošināt Rail Baltica infrastruktūras – sliežu ceļu, kontakttīklu, signalizācijas sistēmu – uzturēšanu. Darbība tajos veidos pievienoto vērtību jau pirms pamatfunkcijas veikšanas. Rail Baltica izbūves laikā posmā Rīga – Lietuvas robeža un Igaunijas robeža – Rīga apkopes punkti Iecavā un Skultē ļaus nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamos sagatavošanas un apstrādes darbus. 
  • Pieredzējusi Latvijas un Spānijas uzņēmumu apvienība RERE INECO veic Rail Baltica reģionālajo staciju būvprojektēšanu. Uz Rail Baltica trases Latvijā plānoti 16 mobilitātes punkti: Salacgrīvas, Tūjas, Skultes, Vangažu, Sauriešu apkārtnē, Rīgā pie Slāvu tilta, Torņakalnā, Zasulaukā, Imantā, Jaunmārupē un Olaines, Ķekavas, Salaspils, Baldones, Iecavas un Bauskas apkārtnē, kā arī kā arī jauna 1520 mm platuma dzelzceļa pieturvieta Āgenskalnā, Rīgā, pie P. Stradiņa slimnīcas. Paredzēts, ka reģionālajos mobilitātes punktos satiksies dažādi transporta veidi – dzelzceļš, reģionālie autobusi un pašvaldību sabiedriskais transports, privātās automašīnas, velosipēdi un citi mikromobilitātes rīki. Tādējādi tiks mazināta vajadzība izmantot privāto transportu, un sekmēta koncepta dzelzceļš kā transporta mugurkauls attīstība.
  • Savukārt SIA BRD projekts (Latvija) un Sintagma S.r.l. (Itālija) izstrādā Salaspils kravu termināla būvprojektu. Salaspils kravu terminālim Rail Baltica projektā ir stratēģiski un ekonomiski svarīga nozīme, lai Latvijā attīstītu daudzveidīgu kravu pārvadājumu iespējas starptautiskajos kravu pārvadājumu koridoros, ar lielu izaugsmes potenciālu tieši ziemeļu – dienvidu virzienā. Kravu termināļa teritorijā, kas sasaistīta ar 1520 mm dzelzceļu un Rail Baltica pamatlīniju – Eiropas standarta sliežu ceļu platumu 1435 mm, tiks nodrošināta kravu pieņemšana, nosūtīšana, kā arī to apstrāde. Galvenie pakalpojumi, ko nodrošinās šajā teritorijā – kravas operācijas ar konteineriem, autotransporta pārvadājumi pa dzelzceļu, noliktavas un atvērtā tipa glabāšanas laukumi.

Par SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas
Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā. Eiropas Dzelzceļa līnijas veic projekta Rail Baltica realizēšanu Latvijā atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), kas ir Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra un RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus un kas atbild par Rail Baltica projekta horizontālo, tas ir kopīgo, aktivitāšu īstenošanu.

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu – Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija.
 

Papildu informācijai:
Dana Šauberga,
Eiropas Dzelzceļa līnijas Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
mob.tel. 29970067,
e-pasts:
dana.sauberga@edzl.lv