Nozares ziņas COVID-19

Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību valstī, pasažieriem arī turpmāk ir jālieto sejas maska, izmantojot pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, kas tiek izsaukti un apmaksāti, lietojot mobilo lietotni, piemēram, Bolt vai Yandex, kā arī izmantojot taksometru pakalpojumus. Tāpat sejas maska jālieto autovadītājam, ja viņa sēdvieta nav norobežota no pasažieru sēdvietām ar fizisku barjeru. Vienlaikus autovadītāja pienākums ir izvēdināt transportlīdzekli pēc katra klienta, bet pārvadātājam kā darba devējam jāizvērtē nepieciešamība noteikt obligātu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību vadītājiem.

Autotransporta direkcija aicina vieglo automobiļu pasažierus ieņemt sēdvietu tā, lai atrastos pēc iespējas tālāk no autovadītāja, un neieņemt sēdvietu blakus transportlīdzekļa vadītājam. Vieglo automobiļu, tai skaitā taksometru, vadītājiem ieteikts ierobežot pasažieru skaitu, ko var uzņemt automobilī. Tāpat autovadītāji tiek aicināti regulāri dezinficēt transportlīdzekli, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieskaras.

Pasažieru pārvadātājam kā darba devējām ir jāievēro spēkā esošie normatīvie akti par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Detalizētāka informācija par darba devēja tiesībām un pienākumiem ir pieejama šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem.

 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: + 371 28627003
E-pasts: zane.plone@atd.lv