ĪPAŠIE DROŠĪBAS PASĀKUMI VILCIENOS PALIEK SPĒKĀ LĪDZ ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS BEIGĀM 28. FEBRUĀRĪ. PAGĀJUŠĀ GADA PĒDĒJOS 4 MĒNEŠOS AS “PASAŽIERU VILCIENS” VILCIENOS SADARBĪBĀ AR POLICIJAS DARBINIEKIEM VEIKTAS 169 EPIDEMIOLOĢISKO PRASĪBU IEVĒROŠANAS PĀRBAUDES.

Laikā līdz 28. februārim visos pasažieru vilcienu kā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja reisos braucieni tiks nodrošināti tā saucamajā sarkanajā režīmā, ievērojot iepriekš valstī noteiktās drošības prasības. Joprojām ir spēkā arī noteiktā sabiedriskā transporta ietilpība – tā nedrīkst pārsniegt 80%. Visiem pasažieriem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi, turklāt ieteicams lietot FFP2 tipa respiratorus, kas nodrošina augstāku epidemioloģisko aizsardzību.

AS “Pasažieru vilciens” kā sociāli atbildīgs uzņēmums ir izstrādājis īpašu kārtību, lai savu iespēju un pilnvaru ietvaros pēc iespējas efektīvāk organizētu vilcienu kustību un nodrošinātu maksimālu pasažieru un darbinieku aizsardzību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā. AS “Pasažieru vilciens” veic šādus pasākumus COVID-19 izplatības mazināšanai:

  • informācija par drošības pasākumiem sabiedriskajā transportā ir izvietota visās uzņēmuma biļešu tirdzniecības vietās;
  • pasažieri tiek regulāri informēti par epidemioloģiskajām prasībām brauciena laikā vilcienā, izmantojot audio apziņošanas iekārtas salonos;
  • visos vilcienu vagonos ir izvietoti informatīvie epidemioloģisko prasību plakāti;
  • katrā pieturvietā tiek atvērtas visas sabiedriskā transportlīdzekļa durvis;
  • visos galapunktos tiek veikta pastiprināta transportlīdzekļa salona vēdināšana;
  • nepārtraukti tiek veikts pasažieru plūsmas monitorings, lai tas nepārsniegtu 80% salona piepildījumu;
  • katru reizi, iebraucot depo, tiek dezinficēti visi vagoni.

Papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem, saskaņā ar uzņēmumā ieviestajām procedūrām, AS “Pasažieru vilciens” konduktori kontrolieri sabiedriskajā transportā veic ne tikai biļešu pārbaudes, bet arī pievērš uzmanību, vai pasažieri brauciena laikā pareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Ja kādam pasažierim nav elpceļu aizsega vai tāds netiek lietots atbilstoši noteiktajām prasībām, konduktori kontrolieri vispirms pasažierim norāda uz to, ka sejas maska ir jālieto, un palūdz to uzlikt – nosedzot kā degunu, tā zodu. Atteikuma gadījumā pasažieris tiek aicināts labprātīgi izkāpt no vilciena nākamajā pieturvietā.

Ņemot vērā, ka vilcienu apkalpojošais personāls ir tiesīgs tikai aizrādīt pasažieriem uz valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām un to pienācīgu ievērošanu, kā arī to, ka ikviens policijas izsaukums, lai novērstu šo prasību pārkāpumu, neizbēgami ietekmē tālāko vilcienu kustības grafiku, katrs gadījums un veicamie pasākumi tiek izvērtēti individuāli.

Pagājušā gada septembra beigās, reaģējot uz saņemtajām pasažieru sūdzībām un uzņēmuma darbinieku konstatētajiem epidemioloģisko prasību pārkāpumiem pasažieru vidū, AS “Pasažieru vilciens” vērsās pie Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas ar aicinājumu iekļaut regulārajos profilaktiskās apsekošanas maršrutos vilcienus, kuros tika novērots pieaugošs valstī noteikto epidemioloģisko nosacījumu pārkāpumu skaits. Iniciatīvas rezultātā pagājušā gada pēdējos 4 mēnešos policijas darbinieki veica 169 epidemioloģisko prasību ievērošanas pārbaudes AS “Pasažieru vilciens” vilcienos. Reidu laikā tika konstatētas 460 personas bez mutes un deguna aizsegiem vai ar to neatbilstošu lietošanu. Par mutes un deguna aizsega nelietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro. 221 gadījumā tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta, savukārt 198 gadījumos personām tika izteikts mutisks aizrādījums.

AS “Pasažieru vilciens” izsaka pateicību Valsts policijai un Rīgas pašvaldības policijai par sadarbību, kā arī ikvienam pasažierim par atbildīgu piesardzības pasākumu ievērošanu. Aicinām visus mūsu pasažierus būt savstarpēji saprotošiem un pieklājīgiem un ievērot visus noteikumus, lai saglabātu savu un apkārtējo labu veselību!

Par uzņēmumu

Uzņēmums ir izveidots 2001. gada 2. novembrī. Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā. AS "Pasažieru vilciens" ir patstāvīgs valsts uzņēmums. Eirobarometrs 2018. gada iedzīvotāju aptauja liecina, ka "Pasažieru vilciena" precizitāte un uzticamība ir augstākā Eiropā. 2020.gadā uzņēmums ar 23 elektrovilcienu sastāviem un 18 dīzeļvilcienu sastāviem veica 5.86 miljonus vilcienu km un pārvadāja 12.84 miljonus pasažieru.

 

Papildu informācija:
Egils Krutovs
Korporatīvo attiecību daļas vadītājs
AS "Pasažieru vilciens"
Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: +371 67 233 328
M.t.: +371 22 729 729
e-pasts: egils.krutovs@pv.lv
www.pv.lv