Jaunumi Rail Baltica
sievietes rokas pie portatīvā datora

Valdība šodien, 14. septembrī, ir lēmusi par Rail Baltica projekta nacionālo interešu objekta (turpmāk – NIO) tvēruma precizējumu un vienojusies par aktuālo NIO funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 (turpmāk – MK rīkojums Nr. 468) Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūrai un ar tās būvniecību saistītajām būvēm ir NIO statuss. Šobrīd tas noteikts, pamatojoties uz 2016. gadā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) procedūrā saņemtā paredzētās darbības akcepta nosacījumiem un minētā rīkojuma grafisko pielikumu. Šodien valdībā pieņemtie grozījumi precizē NIO izveidošanas pamatojumu Rail Baltica (turpmāk – RB) projektam un aktualizē grafisko pielikumu par RB trases novietojumu Latvijā.

Rīkojuma grozījumi precizē NIO tvērumu, skaidrāk nosakot, ka tas attiecas ne tikai uz dzelzceļa infrastruktūru, bet arī uz dzelzceļa infrastruktūras izveidi saistītajām būvēm, kuru izbūve nepieciešama pilnvērtīgai dzelzceļa darbības un piekļuves nodrošināšanai. Papildus NIO statuss attiecināms uz infrastruktūru dzelzceļa šķērsošanai (piemēram, citas sistēmas dzelzceļš, dzīvnieku pārejas un citi šķērsojuma veidi), kā arī uz inženiertehnisko infrastruktūru, kuras pārbūve ir nepieciešama dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšanai, to skaitā gāzes vadiem, elektrotīkliem un ūdens vadiem. NIO statuss piemērojams arī Rail Baltica starptautiskām un reģionālām vilcienu stacijām un pieturvietām. 

Vienlaikus ar grozījumiem tiek noteikts, ka aktuālā informācija par NIO funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju tiks publicēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Pēc grozījumu stāšanās spēkā Satiksmes ministrija līdz 1. novembrim nodrošinās, ka informācija par minēto teritoriju tiek iekļauta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.tapis.gov.lv. Plānots, ka informācija sistēmā arī turpmāk tiks atjaunota atbilstoši projekta gaitai un aktualitātei, tādējādi pašvaldībām un sabiedrībai nodrošinot pieeju aktuālajai informācijai par NIO teritorijas robežām un RB projekta stadiju būvniecības procesā.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv